Pressmeddelanden

Volvo Cars öppnar Torslanda-fabriken och sina kontor i Sverige igen

Volvo Cars återupptar produktionen vid sin Torslanda-fabrik på måndag (20 april) efter en kortare nedstängning i samband med coronavirus-pandemin.

Företaget har fattat beslutet efter fackliga dialoger. Även kontorsanställda som har arbetat hemifrån återvänder till sina arbetsplatser på måndag. Både fabrikerna och kontoren har förberetts för att alla anställda ska återvända på ett hälsosamt och säkert sätt.

Företaget, som har beslutat att öppna igen efter en dialog med berörda fackförbund, kommer också att välkomna sina backoffice-anställda tillbaka till de svenska kontoren på måndag. Både fabriken och kontoren har förberetts de senaste veckorna för att vara så säkra som möjligt och för att skydda de anställda när de återgår till arbetet.

"Vi har ett ansvar gentemot våra anställda och leverantörer att återuppta vår verksamhet nu när situationen tillåter det", säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson. "Det bästa vi kan göra för att hjälpa samhället är att hitta säkra sätt att starta företaget och därmed skydda människors hälsa och jobb".

En ständig och nära dialog med alla partners och leverantörer syftar till att säkerställa fortsatt produktion under pågående men minskande störningar i leveranskedjan. Produktionsvolymerna i Torslanda kommer att anpassas för att möta efterfrågan på marknaden liksom orderböckerna.

De senaste veckorna har varje arbetsplats i Torslandafabriken setts över ur ett hälso- och säkerhetsperspektiv, och där social distansering inte är möjlig införs andra skyddande åtgärder.

– Vi har ett ansvar gentemot våra anställda och våra leverantörer att starta upp verksamheten igen nu när situationen medger det, säger Håkan Samuelsson, vd. – Det bästa vi kan göra för att hjälpa samhället är att starta upp företaget på ett säkert sätt och därigenom skydda människors hälsa och deras jobb.

För Volvo Cars övriga tillverkningsanläggningar gäller att även fabriken i Gent, Belgien, kommer att öppna måndagen den 20 april, men med reducerad produktionstakt. Företaget planerar att återuppta produktionen i South Carolina i USA måndagen den 11 maj. 

Inför att personalen återvänder på måndag har alla lokaler städats mycket grundligt, sanitets- och rengöringsrutinerna har intensifierats och frivilliga temperatur- och pulsoximeterkontroller* kommer att erbjudas vid huvudentréerna.

Kontorsanställda på andra marknader än Sverige fortsätter att följa lokala riktlinjer, samtidigt som Volvo Cars hoppas att lärdomar från de svenska anläggningarna kan komma att implemeteras i fler länder. 

De senaste veckorna har företagets tjänstemän utvärderat varenda arbetsstation på Torslanda-fabriken ur ett hälso- och säkerhetsperspektiv, och i de fall där social distansering inte är möjligt har andra skyddsåtgärder vidtagits.

 

I företagets kontorsbyggnader i Sverige har alla mötesrum, kontorsutrymmen och restauranger anpassats vid behov för att möjliggöra social distansering, till exempel genom att se till att avståndet mellan skrivborden är tillräckligt stort och begränsning av hur många som får vistas i mötesrum och restaurangerna samtidigt.

* En pulsoxiometer mäter mängden syre i blodet.

När det gäller övriga anläggningar i Volvo Cars globala tillverkningsnätverk kommer även anläggningen i Ghent, Belgien att öppna igen måndagen den 20 april, men med sänkt produktionskapacitet. Företaget planerar för närvarande att öppna sin fabrik i South Carolina i USA måndagen den 11 maj.

 

Motorfabriken i Skövde och karosskomponentfabriken i Olofström kommer att fortsätta planera sin produktion vecka för vecka och anpassa denna efter behoven vid de andra anläggningarna.

 

Kontorsarbetarna på andra marknader kommer att fortsätta följa de lokala riktlinjerna, men Volvo Cars tjänstemän som arbetar med hälsa och säkerhet hoppas att lärdomarna från de svenska anläggningarna kan tillämpas även på företagets andra verksamhetsorter.

Räkenskapsåret 2019 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14,3 miljarder kr (14,2 miljarder kr 2018). Omsättningen under perioden uppgick till 274,1 miljarder kr (252,7 miljarder kr). För helåret 2019 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 705 452 (642 253) bilar, en ökning med 9,8 procent jämfört med 2018. Resultaten understryker vilken omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

Volvo Cars kommer att fortsätta att använda sig av det stödpaket som introducerades av den svenska regeringen tidigare i år, vilket innebär en fortsatt minskning av arbetstiden för majoriteten av de anställda. Regeringens välkomna stöd gör att Volvo Cars kan skydda sin i grunden välmående verksamhet till dess att marknaderna stabiliseras.

Om Volvo Car Group

Till redaktören:

* Pulsoximetrar läser av mängden syre i blodet.

Under 2019 hade Volvo Car Group i genomsnitt 41 500 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

Volvo Car Group 2019

Räkenskapsåret 2019 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14,3 miljarder kr (14,2 miljarder kr 2018). Omsättningen under perioden uppgick till 274,1 miljarder kr (252,7 miljarder kr). För helåret 2019 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 705 452 (642 253) bilar, en ökning med 9,8 procent jämfört med 2018. Resultaten understryker vilken omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Sökord:
Företagsnyheter, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer