Pressmeddelanden

Volvo Cars höjer tempot i utvecklingen av autonom teknik

Företaget Zenuity, som utvecklar mjukvara för assisterad och autonom körning, kommer att delas upp i två delar för att maximera potentialen i Zenuitys utveckling.

 

En del är ett nytt fristående företag med fokus på utveckling och kommersialisering av mjukvara för oövervakad autonom körning, och kommer att ägas av Volvo Cars.

 

Den andra delen kommer att fokusera på fortsatt utveckling och kommersialisering av avancerade förarassistanssystem och kommer att integreras i Veoneer, företaget för fordonssäkerhetsutrustning.

 

Zenuity är ett joint venture-bolag där Volvo Cars och Veoneer för närvarande är hälftenägare. Under det gemensamma ägandet har Zenuity utvecklat en stark mjukvaruplattform för avancerad förarassistans och autonoma körsystem som båda delarna nu kommer att fortsätta att bygga vidare på och vidareutveckla.

 

Som en del av avtalet kommer Zenuitys verksamhet och personal som är baserad i Göteborg och Shanghai att överföras till det nya företaget som ska ägas av Volvo Cars. Verksamheten och personalen som är baserad i Tyskland och USA kommer att överföras till Veoneer.

 

Volvo Cars del av Zenuity kommer att fokusera på utveckling av mjukvara för oövervakad autonom körning som kommer att introduceras i nästa generation bilar baserade på Volvos fordonsarkitektur SPA2. Det nya företaget kommer att fortsätta vara skilt från Volvo Cars och driva sina egna distributionskanaler.

 

– Volvo Cars har åtagit sig att införa säker, oövervakad autonom körning på motorvägar med nästa generation bilar, säger Håkan Samuelsson, VD för Volvo Cars.
– Att låta det nya företaget fokusera fullt ut på denna utveckling kommer att hjälpa oss att leverera på dessa ambitioner.

 

– Det nya företaget kommer att utveckla mjukvara för säker och avancerad autonom körning, säger Dennis Nobelius, VD för Zenuity. – Vi tror att det i framtiden bara kommer att finnas ett begränsat antal globala mjukvaruplattformar för autonom körning. Vi har för avsikt att utveckla en av dessa vinnande plattformar.

 

Det nya företaget beräknas tas i drift senast under tredje kvartalet 2020.

 

 

 

Volvo Car Group 2019

Räkenskapsåret 2019 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14,3 miljarder kr (14,2 miljarder kr 2018). Omsättningen under perioden uppgick till 274,1 miljarder kr (252,7 miljarder kr). För helåret 2019 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 705 452 (642 253) bilar, en ökning med 9,8 procent jämfört med 2018. Resultaten understryker vilken omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 705 452 bilar i över 100 länder 2019. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding.

 

Under 2019 hade Volvo Car Group i genomsnitt 41 500  heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med det nya företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Rörelsefrihet på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde ska komma från direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också ett åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

 

Sökord:
Företagsnyheter, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer