Pressmeddelanden

Byte från lastbilar till tåg sänker kraftigt utsläppen i Volvo Cars logistiknät

Volvo Cars sänker koldioxidutsläppen kraftigt i sin logistikverksamhet genom att byta transporter från lastbilar till tåg mellan tillverkningsanläggningar och depåer för nya bilar

 

Särskilt i Europa, där lastbilar fortfarande alltid används för att transportera nya bilar till distributionsdepåer och återförsäljare på individuella marknader, minskar Volvo Cars utsläppen genom att ersätta fler och fler lastbilstransporter med tåg.

 

Genom att till exempel införa transporter via järnväg minskade koldioxidutsläppen med nästan 75 procent på sträckan mellan tillverkningsanläggningen i Ghent, Belgien, och en depå i norra Italien. På en annan sträckning, från Ghent till en andra depå i Österrike, kapades utsläppen med nästan hälften efter att Volvo Cars övergått till att transportera via järnväg.

 

Båda initiativen ingår i den klimathandlingsplan som Volvo Cars presenterade tidigare i år. Enligt planen siktar företaget på att minska sina koldioxidutsläpp under en bils livscykel med 40 procent mellan 2018 och 2025, vilket kräver en minskning på 25 procent av de operativa utsläppen, inklusive logistik. 2025-planen är det första, konkreta steget mot att förverkliga Volvo Cars ambition att bli ett helt koldioxidneutralt företag senast 2040.

 

– När vi sa att vi planerade att kraftigt minska utsläppen i hela vår verksamhet, så menade vi det, säger Javier Varela, Senior Vice President för Manufacturing och Logistics på Volvo Cars.
– Vårt logistiknätverk är bara en pusselbit, men en viktig sådan. Detta är ett exempel på vårt engagemang för att minska vår miljöpåverkan genom meningsfulla, konkreta åtgärder.

 

Volvo Cars har även för avsikt att börja använda järnvägstransporter i större skala i Kina och USA. Redan nu transporteras bilar från företagets tillverkningsanläggningar i Kina till hamnen i belgiska Ghent med tåg två gånger i veckan. Andra tågförbindelser levererar nya Volvobilar till regionala depåer i Kina och Ryssland.

 

I USA har företagets tillverkningsanläggning i Charleston, South Carolina, börjat använda ett väletablerat järnvägsnät för att transportera nya bilar till depåer i städer runt om i Nordamerika. Redan nu ersätter dessa tåg motsvarande dussintals lastbilar i veckan, ett antal som sannolikt kommer att öka när tillverkningen av nästa generations XC90 startar.

 

Volvo Cars klimathandlingsplan är en av de mest ambitiösa planerna i fordonsindustrin. Planen innehåller konkreta åtgärder i linje med det globala klimatavtalet från Paris 2015, som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius över förindustriella nivåer.

 

Volvo Cars ambitioner för 2040 sträcker sig längre än till att minska utsläppen från avgasrören genom elektrifiering av hela modellprogrammet. Elektrifiering är inte tillräckligt för att minska företagets miljöpåverkan, och Volvo Cars kommer därför även att ta itu med koldioxidutsläpp över hela linjen: Inklusive tillverkning, den bredare verksamheten, leveranskedjan och återvinning och återanvändning av material.

 

Företagets elektrifieringsambitioner återspeglas i den nyligen lanserade, helt nya modellserien Recharge. Recharge kommer att vara samlingsnamnet för alla Volvobilar som är helt elektriska eller laddhybrider. Modellserien Recharge syftar till att ytterligare öka försäljningen av Volvo Cars elektrifierade bilar och via incitament uppmuntra förare av laddhybrider att använda driftläget Pure så mycket som möjligt.

 

-------------------------------

 

Volvo Car Group 2019

Räkenskapsåret 2019 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14,3 miljarder kr (14,2 miljarder kr 2018). Omsättningen under perioden uppgick till 274,1 miljarder kr (252,7 miljarder kr). För helåret 2019 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 705 452 (642 253) bilar, en ökning med 9,8 procent jämfört med 2018. Resultaten understryker vilken omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 705 452 bilar i över 100 länder 2019. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding.

 

Under 2019 hade Volvo Car Group i genomsnitt 41 500  heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med det nya företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Rörelsefrihet på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde ska komma från direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också ett åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

 

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer