Pressmeddelanden

Hans Oscarsson - Senior Vice President och Chief Financial Officer (CFO)

Hans Oscarsson - Chief Financial Officer

 

Hans Oscarsson har utsetts till Chief Financial Officer för Volvo Car Group (Volvo Cars) med tillträde den 1 augusti 2013. Hans Oscarsson har tidigare varit Deputy CFO och Operation Controller inom Volvo Cars, och efterträder nu Jan Gurander, som har varit CFO sedan 2011.

 

Efter försäljningen från Ford Motor Company har Volvo Cars, under ledning av Jan Gurander, byggt upp en finansfunktion som möter kraven på ett självständigt bolags rapportering och styrning. Redovisningsfunktionerna har förstärkts, den internationella redovisningsstandarden IFRS har införts och en treasuryfunktion har inrättats. Ett antal strategiskt viktiga finansieringsavtal har ingåtts med kinesiska och internationella banker.

 

- Under sina mer än två år på Volvo Cars har Jan skapat förutsättningar för långsiktig stabilitet i en komplex miljö. Vi tackar Jan för hans goda insatser, säger Håkan Samuelsson, VD och koncernchef för Volvo Cars. Vi har nu en finansfunktion som borgar för fortsatt kontinuitet.

 

Hans Oscarsson har arbetat inom Volvo Cars sedan 1990. Han har en gedigen erfarenhet som controller och ekonomichef från såväl marknadsbolag som olika centrala funktioner. Hans Oscarsson var tillförordnad CFO för Volvo Cars under perioden 2010-2011 och hade därmed en nyckelroll under Zhejiang Geely Holdings förvärv av Volvo Cars.

 

Hans Oscarssons breda erfarenhet från Volvo Cars och hans medverkan i olika faser av företagets historia gör honom mycket lämplig att ta hand om befattningen som CFO, säger Håkan Samuelsson.

Sökord:
Företagsnyheter, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.