Pressmeddelanden

Tre av fyra tycker att stressen i trafiken har ökat

– visar ny undersökning gjord av Volvo Cars

 

Ökad stress, mindre hänsyn och ilska från medtrafikanter. Så upplever svenska bilförare att det är att vistas i trafiken i dag. Tätare trafik och ökad stress i vardagslivet är några av förklaringarna bakom, enligt forskare. Men det krävs heller inte mycket för att visa mer hänsyn och omtanke mot varandra.

 

I en ny undersökning från Sifo gjord på uppdrag av Volvo Car Sverige har 1 150 svenska bilägare svarat på frågor om hur de tycker att trafiksituationen har förändrats det senaste decenniet. Tre av fyra tycker att stressen har ökat i trafiken de senaste 10 åren och mer än hälften att det visas mindre hänsyn i trafiken i dag. Dessutom har över 70 procent utsatts för någon form av ilska från en medtrafikant. 

– För oss som biltillverkare är det viktigt att förstå hur människor upplever körning och trafiksituationer. Det har alltid varit vår utgångspunkt och därför är studier som dessa värdefulla. Det ligger i Volvos dna att ständigt utveckla säkerheten och att arbeta för en tryggare körning och trafikmiljö med våra system och funktioner. I en Volvobil ska du känna dig trygg och säker, säger Henrik Green, utvecklingschef för Volvo Car Group.

 

Orsakerna till att trafiken upplevs som mer stressig är flera, säger Sonja Forward, trafikpsykolog vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

– Trafiken i städerna har blivit tätare, det är mer sällan köfritt. Det bidrar till vardagsstressen och leder till frustration eftersom det är svårare att komma fram. Den täta trafiken kräver ett bättre samarbete med andra trafikanter, att vi i mindre utsträckning sätter oss själva i första hand i alla lägen.

 

I Sonja Forwards egen studie från 1999 svarade 10 procent att de blivit utsatta för aggressivitet i trafiken.  I Volvo Car Sveriges nya undersöknig kommer det fram att över 70 procent utsatts för någon form av ilska från en medtrafikant.

- Det är en väldigt hög siffra, betydligt högre än min studie visat. En anledning till att vi är mer benägna att uttrycka ilska bakom ratten är anonymiteten som bilen erbjuder. Som förare vågar vi göra sådant som vi inte skulle göra annars. En fara med att ge utlopp för sin ilska är att du fattar sämre beslut bakom ratten. vilket kan leda till olyckor. Vi får inte glömma att trafiken är ett socialt samspel som kräver att vi visar hänsyn till varandra, annars blir det farligt.

 

Av de som anger att de blivit utsatta för medtrafikanters ilska handlar det om gester, tutande, skrik eller blinkning med helljus. Undersökningen visar också att det som orsakar mest stress i trafiken är att bakomvarande bil kör för nära, att medbilister inte använder blinkers, aggressivt beteende, parkeringssituationer och rusningstrafik. För trafikpoliser är detta en bekräftelse på vad de möter dagligen i trafiken.

– Vi kan bara bekräfta det som undersökningen visar –  vi ser mer av ett aggressivt körsätt idag och det är inte sällan en bidragande orsak till allvarliga trafikolyckor. Att köra i bussfilen med personbil eller att strunta i att blinka vid filbyten – det kanske inte direkt är trafikfarligt alla gånger. Men det skapar definitivt en otrygghet och oreda i trafiken som inte är bra, säger Jenny Wester, chef för polisens trafiksektion i region Väst.

 

Men det finns enkla sätt att visa mer hänsyn i trafiken enligt undersökningen: sms:a inte när du kör, håll avstånd, använd blinkers, släpp in bilar vid påfarter och filbyten och sök ögonkontakt med oskyddade trafikanter som cyklister och fotgängare. Dessutom svarar 38 procent att de känner sig tryggare och säkrare i trafiken om bilen är utrustad med säkerhets- och stödfunktioner.

 

Håkan Samuelsson, vd för Volvo Car Group, ser möjligheter att vända på utvecklingen.

 

– Vi måste alla ta ansvar för att skapa en trafikmiljö mer präglad av hänsyn och omtanke. Vår vision är att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i en ny Volvo år 2020. För oss handlar det om att utgå från människor när vi utvecklar våra bilar. Allt från funktioner som hjälper dig att hålla avstånd, bromsa in och varna för cyklister och fotgängare till att bilen delvis och så småningom helt kan köra själv.

 

 

Resultat av undersökningen

 Sammanställning undersökning utförd av Sifo på uppdrag av Volvo Car Sverige, mars 2017

Antal intervjuer: 1 150 svenska bilägare

 

Fråga 1

Upplever du att människor visar mer eller mindre hänsyn i trafiken i dag än för 10 år

sedan?

 

Mer hänsyn 6 %

Mindre hänsyn 61 %

Ingen skillnad 25%

Tveksam, vet ej 8%

 

Fråga 2

Hur upplever du att stressen i trafiken har förändrats de senaste 10 åren?

 

Stressen har ökat 75%

Stressen har minskat 2%

Ingen skillnad 19%

Tveksam, vet ej 4%

 

Fråga 3

Blir du stressad av något av nedanstående när du kör bil? Topp 5:

 

  1. Bilen bakom kör för nära (58%)
  2. Medbilister använder inte blinkers (50%)
  3. Aggressivt beteende (t ex gestikulerar, skriker) (32%)
  4. Parkeringssituationer (26%)
  5. Rusningstrafik (26%)

 

 

Fråga 4

 Har du någon gång blivit utsatt för någon annan medtrafikants ilska?

 

Ja, flera gånger 12%

Ja, någon enstaka gång 59%

Nej, aldrig 19%

Tveksam, vet ej 10%

 

Fråga 5

Känner du dig mer trygg och säker i trafiken om din bil har säkerhets- och

stödfunktioner som hjälper dig som förare? Till exempel autobroms.

 

Ja 38%

Nej 16%

Ingen skillnad 23%

Tveksam, vet ej 23%

 

 

 

Sökord:
Företagsnyheter, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.