Pressmeddelanden

Intelligenta bilar undviker olyckor

 

 

Målet är att framtidens bilar helt skall kunna undvika olyckor. Redan idag är många bilar så smarta att de varnar föraren eller till och med griper in och bromsar bilen för att undvika en olycka.

 

 

Har du som bilförare någon gång känt dig trött bakom ratten och nästan varit på väg att somna? Du är inte ensam om att kanske svara ja på frågan.

 

 

Trötta förare orsakar många olyckor på vägar över hela världen. Ibland kan det vara svårt att fastställa om det är en trött förare som orsakat en bilolycka och därmed blir mörkertalet väldigt stort.

 

Men helt klart är att just trötta förare är ett stort och globalt trafiksäkerhetsproblem.

 

Enligt amerikanska trafiksäkerhetsverket, NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), orsakas varje år cirka 100 000 olyckor i USA av förare som somnar bakom ratten. Olyckorna resulterar i att omkring 1500 förare och passagerare dödas och 70 000 skadas. Situationen i Europa är liknande. Den tyska försäkringsorganisationen GDV:s statistik visar att cirka 25 procent av alla Autobahn-olyckor med dödlig utgång orsakas av trötta förare.

 

Sömnrelaterade olyckor inträffar oftare utanför städer än andra singelolyckor och drygt 70 procent av alla sömnrelaterade olyckor inträffar på vägar där hastighetsbegränsningen ligger mellan 90 och 110 kilometer i timmen (Anna Anlund, VTI, Väg och Trafikinstitutet i Sverige).

 

Volvo Personvagnar har utvecklat en teknik som kan varna en trött förare långt innan han eller hon är på väg att somna bakom ratten. Tekniken heter DRIVER ALERT CONTROLTM och ser direkt om bilen körs på ett kontrollerat sätt genom att läsa av hur bilen rör sig på vägen mellan de målade väglinjerna.

 

Driver Alert Control riktar främst in sig på situationer där risken att förlora koncentrationen är som störst och där en eventuell olycka kan få svåra konsekvenser. Det kan till exempel vara en rak, lättkörd vägsträcka där föraren känner sig avslappnad och risken för att somna ökar.

 

En annan vanlig olycksorsak är att en förare blir distraherad av någonting. Det kan vara en mobiltelefon som ringer eller att föraren tappar något i bilen som han eller hon börjar leta efter. Enligt NHTSA är distraherade förare orsak till 40 procent av alla avkörningsolyckor.

 

Avkörningar

Avkörningar står för drygt 20 procent av alla krockar och närmare 40 procent av alla olyckor med dödlig utgång enligt amerikansk statistik (NTHTSA, 2003). Även statistik från andra länder visar att avkörningar i hög uträckning är orsaken till allvarliga olyckor.

 

För att minska risken för avkörningsolyckor har Volvo utvecklat en teknik som kallas LANE DEPARTURE WARNING (filvarning) som övervakar vägen med en kamera under backspegeln. Om något av hjulen oavsiktligt hamnar utanför filmarkeringarna talar en varningssignal om för föraren att han eller hon måste ingripa. 

 

En annan teknik som också kan hjälpa till att minska just avkörningsolyckor är Collision avoidance by auto steering (nödsystem för filhållning) som övervakar även mötande fordon med hjälp av såväl kamera som radar. Om föraren inte reagerar på varningssignalen förstärker systemet styrkraften för att hjälpa till att föra tillbaka fordonet i ursprungsfilen.

 

Frontalkollisionen är en svår olycka som ofta ger mycket allvarliga konsekvenser. I Tyskland utgör frontalkollisionen 5 procent av alla olyckor och hela 20 procent av alla olyckor med dödlig utgång.

Även när det gäller frontalkollisioner kan Collision avoidance by auto steering (nödsystem för filhållning) hjälpa till att minska dessa olyckor. Tekniken kommer i att finnas i framtida Volvomodeller.

 

Kollisioner bakifrån vanliga

Kollisioner bakifrån är vanliga bilolyckor och står för 29 procent av alla polisanmälda bilolyckor i USA. Vid omkring hälften av påkörningarna bakifrån har föraren inte bromsat alls före kollisionen.

 

Dessa olyckor, som ofta sker i låga hastigheter, ger inte alltid allvarliga skador, men kan däremot ge upphov till nackskador som kan bli långvariga och till stora kostnader för samhället. Här kan den nya tekniken som Volvo kallar City Safety,  aktiv upp till 30 km/h, bidra till att undvika eller minska konsekvenserna av kollisioner bakifrån.

 

City Safety bidrar till att undvika eller minska konsekvenserna av en kollision i låg hastighet genom att bromsa bilen automatiskt och samtidigt slå av gaspådraget. Dessutom tänds bromsljusen för att varna bakomvarande. City Safety finns idag som standardutrustning i nya Volvo XC60.

 

Tekniken är programmerad för att reagera på framförvarande fordon som antingen är stillastående eller rör sig i samma riktning som den egna bilen.

 

Med utgångspunkt från bilens egen hastighet samt avståndet till föremålet framför, beräknar tekniken vilken inbromsningshastighet som behövs för att undvika en kollision. Om den beräknade bromskraften överstiger en viss nivå utan att föraren agerar, anses faran för en krock vara överhängande, och systemet griper in.

 

Fotgängarolyckor

Att en fotgängare plötsligt stiger rätt ut i gatan är en vanlig olycksorsak i våra städer. I USA är över 11 procent av alla dödade i trafiken fotgängare och i Japan står dessa olyckor för cirka 30 procent av alla dödsolyckor.

 

Volvo Personvagnar arbetar nu med ny avancerad teknik som skall kunna dämpa eller helt undvika kollisioner med fotgängare i våra städer. Den nya tekniken utnyttjar både radar och kamera. Målet är att upptäcka fotgängare och varna föraren, så att han eller hon själv kan undvika en olycka, samt automatiskt bromsa bilen om föraren inte hinner med.

Sökord:
Säkerhet VPS, Teknik
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera