Pressmeddelanden

Volvo Cars planerar att lansera Kinas mest avancerade experiment inom autonom körning

 

Volvo Cars planerar att lansera Kinas mest avancerade experiment inom autonom körning, i vilket lokala förare kommer att testköra bilar med autonom körteknik på allmänna vägar under vanliga körförhållanden.

 

Volvo beräknar att upp till 100 bilar kommer att ingå i experimentet och man kommer under de närmaste månaderna att inleda förhandlingar med intresserade städer i Kina för att se vilka som kan tillhandahålla de nödvändiga tillstånden, förordningarna och infrastrukturen för att experimentet ska få grönt ljus.

 

Volvo tror att introduktionen av AD-tekniken kan minska antalet bilolyckor samtidigt som den leder till färre bilköer, minskade luftföroreningar samtidigt som den gör att förarna kan använda sin tid i bilen bättre.

 

Det svenska företaget, vars namn har varit synonymt med fordonssäkerhet ända sedan man uppfann säkerhetsbältet 1959, går i bräschen för utvecklingen inom autonoma körsystem som en del av sin vision om att ingen ska skadas allvarligt eller dödas i en ny Volvobil från och med år 2020.

 

- Autonom körning kan bidra markant till trafiksäkerheten, är det budskap som Håkan Samuelsson, VD och koncernchef för Volvo Cars, kommer att framföra vid ett seminarium i Beijing den 7 april - med titeln Autonomous driving - could China take the lead"? Ju tidigare AD-bilar kan börja trafikera våra vägar, desto snabbare kan liv räddas, säger han.

 

Håkan Samuelsson kommer att välkomna de positiva åtgärder som Kina har vidtagit för att utveckla autonoma körtekniker, men kommer även att uppmana Kina att göra mer och försöka påskynda införandet av de förordningar som ska reglera bilar med autonom körteknik i framtiden.

 

- Det finns flera fördelar med AD-bilar, säger Håkan Samuelsson. Det är därför som regeringar behöver få lagstiftning på plats som gör det möjligt att låta AD-bilar trafikera våra vägar snarast möjligt.Bilindustrin kan inte göra detta helt på egen hand. Vi behöver hjälp från regeringarna.

 

Lanseringen av AD-bilar ser ut att kunna revolutionera Kinas vägar på fyra områden – säkerhet, trafikköer, föroreningar och tidsbesparingar.

 

Oberoende forskning har visat att AD har potential att kunna minska antalet trafikolyckor markant. Upp till 90 procent av alla olyckor beror på den mänskliga faktorn, något som försvinner med AD-bilar.

 

När det gäller trafikköer gör AD-bilar att trafiken flyter bättre, med färre trafikköer som följd, vilket i sin tur leder till att farliga utsläpp och de tillhörande föroreningarna kapas. Avslutningsvis gör färre köer i trafiken att förarna sparar värdefull tid.

 

Håkan Samuelsson kommer att välkomna de initiativ som tagits av lagstiftarna och biltillverkarna i USA och Europa i syfte att utveckla AD-bilar och infrastrukturen för dessa. Han kommer emellertid även att uppmana alla involverade parter att vara mer konstruktiva i sitt samarbete för att undvika att lagstiftningen på detta område blir oöverskådlig. En konstruktiv ansats i samarbetet ska även göra att man undviker att samma teknik utvecklas parallellt på flera platser, med de onödiga kostnader som detta innebär.

 

- AD handlar inte bara om bilteknik. Vi behöver ha rätt regler och lagar på plats, blir Håkan Samuelssons besked.

 

- Det är naturligt för oss att samarbeta. Vår utgångspunkt är att såväl den offentliga som den privata sektorn kan dra nytta av nya tekniker och branscher. Därför är det bättre att bygga broar och att samarbeta än att alla går i olika riktningar", är ett annat av Håkan Samuelsson budskap till seminariedeltagarna.

 

-------------------------------

 

Volvo Car Group 2015

Räkenskapsåret 2015 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 6 620 Mkr (2 128 Mkr 2014). Omsättningen under perioden uppgick till 164 043 Mkr (137 590 Mkr). För helåret 2015 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 503 127 bilar, vilket motsvarar en ökning på 8 procent jämfört med 2014. Rekordförsäljningen och rörelsevinsten visar att Volvo Car Group kan fortsätta investera i sin globala förändringsplan.

 

Om Volvo Car Group

Volvo grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 503 127 bilar i över 100 länder 2015. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding (Geely Holding). Volvo Cars utgjorde en del av svenska AB Volvo fram till 1999 då företaget köptes av amerikanska Ford Motor Company. 2010 köptes Volvo Cars av Geely Holding.

 

I december 2015 hade Volvo Cars nästan 29 000 anställda världen över. Volvo Cars huvudkontor, produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars kinesiska huvudkontor ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

Sökord:
Företagsnyheter, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.