Pressmeddelanden

Volvo Personvagnars uppgraderade, avancerade emissionslaboratorium – för att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp

Volvo PV:s emissionlaboratorium uppgraderat till världsklass – för att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp

 

Ett av världens mest avancerade emissionslaboratorier är Volvo Personvagnars viktiga vapen i jakten på lägre bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp.

Det uppgraderade emissionslaboratoriet användes när DRIVe-modellerna utvecklades – förbättringar av motorstyrning och rullmotstånd provades och bekräftades.

 

Emissionslaboratoriet används för utvecklingsprovning i alla stadier av bilens utvecklingsprocess, till exempel när motorns parametrar har optimerats för att sänka utsläppen. Resultatet kontrolleras genom provning i emissionslaboratoriet, och den processen upprepas till dess optimala resultat har uppnåtts.

 

-Många av parametrarna i bilen har stor betydelse för koldioxidutsläppen och det kräver att man ägnar stor uppmärksamhet åt många av de system som vi normalt inte tänker på i samband med klassisk emissionsprovning.

Ta bromsarna till exempel, där anligg har stor påverkan för hur testresultaten varierar. Därför samarbetar vi intensivt med utvecklingsingenjörer från många olika teknikområden för att standardisera och optimera alla delar av provningskedjan, säger Alexander Petrofski, ansvarig för laboratoriets tekniska aspekter.

 

Noggrannhet i alla delar av provningen

Genom att utgå från luftmotstånd, rullmotstånd och sekundära förluster på en viss modell kan nya fordonsdata provas på en annan bil, men beräknas och tolkas för den modell det gäller. Med så här finjusterade arbetsmetoder blir arbetet mycket effektivt och laboratoriet kan leverera testresultat på kortast möjliga tid.

 

Emissionslaboratoriet har mycket strikta normer för att garantera exakta mätningar. Ett visst test på en bil kan till exempel inte göras om förrän bilen har uppnått samma testtemperatur som vid det tidigare testet. Därför regleras och övervakas också temperaturen noggrant där bilarna förvaras.

 

-Vi gör enorma ansträngningar för att hålla hög kvalitet i alla delar av provningsförfarandet, till exempel när det gäller de kalibreringar som utförs med i förväg bestämda intervall och som övervakas av våra ansvariga ingenjörer, förklarar Alexander Petrofski.

 

Exakta mätningar i provningsanläggningar för dieselutsläpp

För provning av dieselbilar finns ett s.k. renrum, utrustat med en extremt känslig våg för att mäta massan av partikelutsläppet. Rummet har byggts upp på en 150 tons betongplatta och vågarna står på ett tungt marmorbord för att ge den stabilitet som krävs. Partikelutsläppen från en modern dieselmotor är så låga att vikten kan jämföras med vad fettet från ett fingeravtryck skulle väga. Därför gäller särskilda krav för det här rummet. Endast en person får till exempel arbeta här, och han eller hon måste bära skyddskläder för att inte påverka vågarna.

 

Volvo Personvagnars ingenjörer deltar också i arbetet på att utveckla den partikelmätningsteknik som krävs för de kommande europeiska utsläppskraven Euro 5b som träder i kraft 2011 och som förutom de nuvarande kraven på partikelvikt eller massa även begränsar partikelmängden. Volvo personvagnar arbetar med sina leverantörer för att förbättra och utveckla metoder och instrument för att mäta antalet partiklar. Ett av de första systemen provas redan i diesellaboratoriet.

 

Hypermodern anläggning

Volvo Personvagnars emissionslaboratorium var hypermodernt när det byggdes i början av 70-talet. Över 35 år senare och efter en investering på en halv miljard kronor under de senaste sex åren är anläggningen fortfarande ledande i branschen tack vare sina exakta emissionsmätningar.

 

-Att sänka bränsleförbrukningen och utsläppen av koldioxid för hela vårt modellprogram har naturligtvis hög prioritet. De förbättringar som krävs för att vi ska ta oss dit omfattar både optimering av drivlinor och komponenter på själva bilen, till exempel vad gäller motorstyrning och rullmotstånd. Vårt uppgraderade emissionslaboratorium kommer att bli ett viktigt verktyg i det arbetet, säger Magnus Jonsson, Volvo Personvagnars Senior Vice President, Research & Development.

 

Fakta om det uppgraderade emissionslaboratoriet

Antal testkammare10, för bensin, E85 och diesel
Provningstemperaturer-7, +10, +25, +35
Emissionskomponenter

Koldioxid, koloxid, kvävedioxid, kolväte-

föreningar, partiklar (antal, massa, storlek), NMOG

Chassidynamometer2WD eller 4WD upp till 200 km/t
Utförda tester

Bränsleförbrukning, emissionsutveckling, certifiering, produktions-

kontroll, så kallad CoP, In-use compliance, OBD

Personal60 ingenjörer, tekniker och operatörer
ProvningsfrekvensCirka 110 tester per dag
  

 

 

Sökord:
Miljö VPS, Teknik
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.