Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar och miljön 2008

 

Volvo personvagnars miljöengagemang går tillbaka till 1970-talet och det omfattar hela bilens livscykel, från design, konstruktion och produktion till användning, service och återvinning. Effektivt energi- och resursutnyttjande och minskade utsläpp står i fokus, liksom en allergivänlig inre miljö i bilen. Under 2008 introducerades DRIVe-märkningen som en samlande symbol för Volvo Personvagnars miljöengagemang.

 

DRIVe omfattar inte bara koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning, utan allt från produktion till återvinning. Den nya varubeteckningen speglar vår strävan efter hållbar rörlighet och nollutsläpp, samtidigt som den innebär ett löfte om ständig förbättring.


Investering i minskade koldioxidutsläpp
En av de största utmaningar som bilindustrin står inför är att sänka bränsleförbrukningen för att också minska utsläppen av växthusgasen koldioxid som bidrar till klimatförändringen. Vi investerar 11 miljarder SEK under perioden 2006 till 2011 som ett första steg för att minska bränsleförbrukning och koldioxidhalter med cirka 25 procent.
Några av våra viktigaste insatser inom detta område under 2008 är:

  • Ekonomiska dieselvarianter av C30, S40 och V50 med en bränsleförbrukning på endast 4,4 liter/100 km (C30) eller 4,5 liter/100 km (S40 och V50). Motsvarande siffror för koldioxidutsläpp på 115 och 118 g/km innebär att C30 och V50 har lägst koldioxidutsläpp av alla i sina respektive segment.
  • Fortsatt utveckling av motorer och växellådor, t.ex. C30/C70/S40/V50 2.0D Powershift, en automatväxellåda som minskar bränsleförbrukningen med cirka 8 procent jämfört med en konventionell automatväxellåda.
  • Bilar som drivs av alternativa bränslen, såsom bioetanoldrivna Volvo C30/S40/V50/V70/S80 Flexifuel och kommande V70 2.5FT/Gas i Sverige för fem olika bränslen: E85, biogas, CNG, hytan (biometan med låg inblandning av vätgas), V50 Tri-Fuel i Italien för E85, LPG och bensin och V50 Multi-Fuel i Schweiz för E85, CNG, biogas och bensin.
  • Fortsatt forskning om luftmotstånd – i vår hypermoderna vindtunnel – och om rullmotstånd och viktminskning för hela vårt modellutbud.

Ett brett urval av alternativa bränslen och tekniska lösningar
Volvo Personvagnar har ett av bilindustrins bredaste urval av E85-modeller. Totalt erbjuds fem modeller, var och en med en eller två Flexifuel-motorer. Under 2008 introducerades Volvo V70 och Volvo S80 med en femcylindrig, 2,5-liters turboladdad Flexifuel-motor som gav 200 hk (147 kW) och ett vridmoment på 300 Nm. I Flexifuel-varianterna av Volvo S40, V50 och C30 sitter en fyrcylindrig 1,8-ltersmotor (1.8F) som ger 125 hk (92 kW) och ett vridmoment på 165 Nm. Den senaste Flexifuel-marknaden är Thailand, där Volvo erbjuder C30 1.8F och S80 2.5FT.
Det svenska försäljningsbolaget deltog i 2008 års Swedish Touring Car Championship (STCC) med en bioetanoldriven Volvo C30 och kom på fjärde plats.


Dessutom har Volvo Personbilar Sverige inlett ett samarbete med Göteborgsföretaget Alternative Fuel Vehicles, som kommer att bygga om V70 2.5FT som kan köras på E85 eller bensin så den även kan köras på biogas/naturgas/hytan (biometan med en låg inblandning av vätgas) som ett ytterligare bränsle för denna modell – med andra ord en äkta multifuel-bil. Volvos multifuel-bilar utvecklas eller säljs också i Italien, Tyskland och Schweiz i samarbete med externa leverantörer.

 

Att sänka bränsleförbrukningen är en av de största utmaningarna som bilindustrin står inför. Elhybridteknik kan ge en förbättring av bränsleekonomin på cirka 5-40 procent, beroende på vilken teknik som används, från start-stop till fullhybrider. Vårt nya hybridutvecklingscentrum i Göteborg utgör ett viktigt steg på vägen mot hållbar rörlighet.

 

DRIVEe- modellerna av C30, S40 och V50, samt V70 och S80 2.5FT (bioetanoldrivna) har alla nominerats till utmärkelsen World Green Car of the Year 2009, dvs. Årets miljöbil 2009. Vinnaren kommer att tillkännages vid den internationella bilutställningen i New York i april 2009. Volvo Personvagnar är den tillverkare som har det klart största antalet kandidater till utmärkelsen Årets miljöbil 2009 med fem modeller bland totalt 22 tävlande.

 

En ny, hypermodern vindtunnel ger Volvos kunder lägre koldioxidutsläpp och lägre bensinförbrukning
En av världens modernaste vindtunnlar är Volvo Personvagnars nya verktyg i jakten på lägre bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp. Volvo Personvagnar är den första biltillverkaren som äger en vindtunnel som fullt ut simulerar luftflödet runt och under bilens kaross i kombination med rullande hjul på en plan vägbana. -Vår investering på 20 miljoner euro ger redan snabb utdelning. Vi har lyckats sänka luftmotståndet i nya Volvo C30 DRIVe med över 10 procent. Detta kan i sin tur översättas till cirka 3 gram lägre koldioxidutsläpp per kilometer, förklarar Tim Walker, expert på luftmotstånd vid Volvo Personvagnar.


Allergivänlig miljö i bilarna
Att erbjuda en allergivänlig miljö inne i bilen har hög prioritet för Volvo Personvagnar. Våra resultat omfattar bland annat:

  • Samtliga klädslar och inredningstextiler har testats med avseende på över 100 skadliga eller allergena ämnen och utsläpp och uppfyller kraven i Oeko-Tex Standard 100.
  • Allt läder är kromfritt
  • Nickelläckage från metallkomponenter har minimerats.
  • Volvo Personvagnars avancerade system för att säkra kupéluftens kvalitet, IAQS (Interior Air Quality System) sänker halterna av vissa skadliga gaser och partiklar. I och med lanseringen av nya Volvo S80 (2006) introducerades också vårt CZIP-paket (Clean Zone Interior Package), en funktion som utvecklats speciellt för allergidrabbade personer och som ger en kupéluft som rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet.

• Svenska Astma- och Allergiförbundet rekommenderar nu fyra Volvomodeller: S80, V70, XC70 och XC60 när de är utrustade med Clean Zone Interior Package. CZIP består av IAQS och automatisk ventilation. IAQS är tillgängligt för samtliga våra modeller.

 

Nytt återvinningståg och ny presslinje invigda
Volvo Personvagnars komponentfabrik i Olofström investerar i framtiden. Här tillverkar Europas modernaste pressystem – en ny linje med fem pressar och tio robotar – karosskomponenter för Volvo XC60. Och det nya återvinningståget, som transporterar skrot för återanvändning, innebär 5 000 lastbilstransporter färre och 55 procent lägre utsläpp av koldioxid varje år.

 

 

 

Minskad livscykelpåverkan
Under de senaste fyrtio åren har Volvo personvagnar minskat miljöeffekterna från biltillverkningen i betydande omfattning. Ett exempel är utsläppen av lösningsmedel – ett prioriterat område för hela bilindustrin. Nu använder vi också enbart klimatneutral el vid våra tillverkningsenheter i Sverige och Belgien.

För närvarande kan materialet i Volvos bilar återvinnas till 85 procent och omhändertas till 95 procent. Volvo XC60 är dessutom RRR-certifierad (Reuse, Recycling, Recovery, dvs. återanvänd, återvinn, omhänderta) till 95 procent. Detta är Volvos första bil som typgodkänts med avseende på återvinning. För att få det godkännandet måste biltillverkaren visa hur bilen återvinns i slutet av sin livscykel.

Vi är engagerade i ett antal miljöprojekt tillsammans med AB Volvo. Ett exempel är Volvo Adventure, en miljötävling för ungdomar världen över som genomförs tillsammans med UNEP (FN:s Miljöprogram).

* Överensstämmer med gällande regler, inklusive EU:s direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon.

VOLVO PERSONVAGNARS MILJÖARV
1945 Volvo introducerar renoverade reservdelar – ett utbytessystem som fortfarande används
1972 FN:s globala miljökonferens i Stockholm: Volvo tar upp bilens viktiga roll i samhället
1976 Trevägskatalysator med syresensor (Lambdasond®) tar bort upp till 90 procent av de skadliga avgaserna – först på marknaden.
1982 Torslandafabriken börjar använda överskottsvärme från lokalt oljeraffinaderi
1987 Torslandas vattenreningsverk tar bort 90 procent av alla skadliga vätskor
1989 Ny, proaktiv miljöpolicy
1989 Livscykelbedömning med användning av EPS (Environmental Priority Strategies) i produktutformning
1989 Volvo demonstrera alkoholkraftteknik: renaste bilen som testats hittills
1989 Introduktion av interna miljörevisioner
1989 Plasten i Volvos bilar märks för att underlätta återvinning
1990 Volvos Miljöpris delas ut för första gången
1991 Volvo Personbilar först med att introducera en bil som är fri från ozonskadliga klorfluorföreningar (CFC)
1991 Måleriverkstaden i Torslanda världens renaste
1992 Asbest tas bort ur biltillverkningen
1992 Volvo Environmental Concept Car (ECC)
1993 Klorfluorföreningar (CFC) används inte längre i klimatsystemen på Volvos serietillverkade bilar
1994 ECRIS, en ny forskningsanläggning för miljöoptimerad demontering
1995 Volvo Bi-Fuel, Volvo Personvagnars första generation av metandrivna bilar
1995 Introduktion av standarder för att förbättra återförsäljarnas miljöaktiviteter
1995 Lansering av Car & Eco Care, Volvo Personvagnars miljömärkta bilvårdsprodukter
1996 Dialog om Miljön ger samtliga anställda miljöutbildning
1996 Introduktion av miljöstandarder för leverantörer
1998 Introduktion av PremAir® - en kylarbeläggning som förvandlar skadligt ozon i marknivå till rent syre
1998 Volvo Personvagnar är den första biltillverkaren som offentliggör miljöproduktinformation för bilar (EPI, tidigare EPD)
1999 IAQS (Interior Air Quality System) introduceras för renare kupéluft
2000 Teknik för kontroll av avgasutsläpp från Volvo Personvagnars ULEV-motorer blir globalt tillgänglig
2001 Ny generation av Bi-Fuelbilar
2002 Volvo Adventure, miljöutbildningsprogrammet för ungdomar (tidigare Volvo Young Environmentalist Award)
2002 PZEV-motor introduceras i Kalifornien – den andra på marknaden.
2002 Volvos nya bilar tillverkas för att kunna återvinnas till 85 procent
2003 Volvo Personvagnar erhåller global ISO 14001 certifiering
2004 Introduktion av partikelfilter för dieselmotorer
2004 Volvo Personvagnars nya V8 motor är världens första V8 motor som uppfyller ULEV II
2004 Volvos konceptbil för hållbar rörlighet, 3CC, visas upp
2004 Volvo S40 1.6D är Volvos första bil med en bränsleförbrukning under 5 l/100 km
2005 Bioetanoldrivna (E85) Volvo S40/V50 Flexifuel lanseras i Sverige
2006 Volvo Flexifuel lanseras på ytterligare åtta marknader
2007 IAQS & automatisk ventilation rekommenderas av svenska Astma och Allergiförbundet
2007 Volvo Flexifuel-erbjudande lanseras på flera nya europeiska marknader
2007 Volvo Flexifuel-erbjudandet breddas – tre modeller och fem motorer introducerade
2007 Volvo ReCharge Concept – en plugin-hybrid med 100 km räckvidd på batteri – introduceras
2008 Volvo använder enbart grön el (vattenkraft) i sina europeiska tillverkningsanläggningar
2008 Powershift-teknik introduceras – automatväxellåda med 8 procent lägre bränsleförbrukning jämfört med konventionella automatiska växellådor. Finns i C30/C70/S40/V50

2008 Volvo C30/S40/V50 1.6D DRIVe introduceras – med koldioxidutsläpp på 115 (C30) respektive 118 g/km (S40 och V50)
2008 Volvo Personvagnar blir den första biltillverkaren som äger en vindtunnel som simulerar luftflödet runt och under bilens kaross i kombination med hjulrotation på jämn vägbana
2008 Svenska Astma- och Allergiförbundet rekommenderar inköp av Volvo S80, V70, XC70 och XC60 när de är utrustade med IAQS och automatisk ventilation
2008 Volvo V70 2.5FT/Gas släpps i Sverige för fem olika bränslen: E85, biogas, CNG, hytan (biometan med låg inblandning av vätgas) och bensin, Volvo V50 Tri-Fuel introduceras i Italien för E85, LPG och bensin, och Volvo V50 Multifuel introduceras i Schweiz för fyra bränslen: E85, biogas, CNG och bensin.

 

För mer information, se tillhörande information eller sök på nyckelordet ”Miljö”.

Sökord:
Miljö VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera