Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar använder solsimulering för att garantera låga emissioner inuti bilarna

Volvo använder solsimulering för att garantera låga emissioner inne i bilarna

 

Alla nya modeller kontrolleras som om de hade parkerats i Medelhavssolen, för att mäta de interna utsläppen vid +65º grader. Vid den temperaturen skulle inredningsmaterial normalt avge skadliga ämnen. Men Volvo Personvagnar har minimerat de skadliga utsläppen från bilarnas inredning genom att använda allergivänliga textiler och noggrant utvalda material.

 

Det finns ingen allmänt vedertagen standard för luften i bilar, så Volvo Personvagnar har fastställt egna kvalitetskrav för luften inuti bilarna. De kraven används sedan för att utveckla Volvos nya modeller.

 

För att uppfylla Volvos krav ska alla textiler Oeko-Tex-certifieras. Andra inredningsmaterial, komponenter och system måste klara hårda tester, såväl i underleverantörernas som i Volvo Personvagnars materiallaboratorier. -Inredningsmaterialen godkänns inte för användning i bilarna förrän de klarat våra tuffa tester, förklarar Patrik Libander, ansvarig för provning av inredningsmaterial på Volvo Personvagnar.

 

Volvos standard har låga gränsvärden för mängden totala flyktiga organiska ämnen, eftersom höga halter i luften i bilarna skulle ge lukt och orsaka huvudvärk, illamående och yrsel, och skulle kunna utlösa astma. Halten av aldehyder begränsas, eftersom de, framför allt formaldehyd, kan orsaka både kontakt- och luftvägsallergier.

 

Eftersom inredningsmaterialen avger emissioner vid höga temperaturer använder Volvo Personvagnars materialexperter en solsimulator på Statens Provningsanstalt för att garantera att emissionerna är låga inuti nya bilmodeller. Bilen parkeras under heta sollampor till dess inredningen når en temperatur på 65º Celsius - som den skulle göra efter en dag parkerad i solen.


I analysen av luftproverna mäts utsläppen av totala flyktiga organiska ämnen och aldehyder för att kontrollera utsläppsnivåerna. Medlemmarna i Volvo Personvagnars "nästeam" sätter sig också i den soluppvärmda bilen för att utvärdera inredningens lukt enligt en fast skala.
Volvo har genomfört solsimuleringstester sedan 2000.

 

-Resultaten från solsimuleringstesterna är en viktig del av testresultaten som rapporteras till Astma- och Allergiförbundet för att de ska godkänna och rekommendera luften i våra bilmodeller. Totalt har fyra av Volvos modeller rekommenderats av Astma- och Allergiförbundet, S80, V70, XC70 och vår senaste modell XC60, säger Patrik Libander avslutningsvis.

Sökord:
Miljö VPS, Teknik
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera