Pressmeddelanden

Dramatisk minskning av de fossila CO2-utsläppen för Volvos svensksålda bilar - allt fler bilköpare väljer miljöbilar för E85 eller CO2-effektiva dieslar

 

 

Volvo Personbilar Sveriges försäljning av bilar i Sverige har inneburit en kraftig reduktion, runt 25 procent, av den växthuspåverkande koldioxiden under årets två första kvartal.

 

Utsläppen av fossil koldioxid har gått ner, från de officiella cirka 190 gr/km till 143 gr/km i genomsnitt för hela Volvos modellprogram under första halvåret 2008. Detta beror på stor del på Volvos kompletta modellprogram med fem olika miljöbilsvarianter, den allt högre andelen dieselmotorer som de svenska bilköparna väljer och den klimatnytta som bioetanolen innebär. De genomsnittliga CO2-utsläppen för alla bilar som såldes i Sverige under under 2007 hade det officiella värdet 181 gr/km, enligt Naturvårdsverket. Det aktuella EU-genomsnittet är på 158 gr/km.

 

- Vi har genom vår kraftfulla satsning på miljöbilar som drivs på E85 lyckats reducera de fossila CO2-utsläppen mer än den allmänna debatten och uppfattningen ofta gör gällande, säger Anders Wahlén, kärnvärdesansvarig hos Volvo Personbilar Sverige AB och fortsätter:

 - De beräkningar vi gjort bygger på verkliga värden och uppgifter följer Naturvårdsverkets beräkningsgrunder när man tar hänsyn till bioetanolens goda miljöeffekter för att minska de fossila CO2-utsläppen. Det är viktigt att tillerkänna  de Volvoägare som kör sina bilar på E85 och diesel att de på ett verksamt sätt minskar miljöbelastningen.

 

Utöver att Volvos fordonsflotta minskar växthuspåverkan bidrar även de som kör en Volvo miljöbil med kraftfulla satsningar på förnyelsebar energi. Hittills i år har Volvos Flexifuel-kunder bidragit med runt 10 miljoner kronor till investeringar i förnyelsebar energiproduktion genom den klimatkompensation som ingår i miljöbilarnas pris.

Dessa pengar har investerats i bland annat utbyggd vindkraftsproduktion i Kina och ett kraftverk som drivs av biomassa i Indien.

 

-  Koldioxidutsläppen är ett globalt problem och därför ser vi ingen motsats i att pengar från Volvobilsköp i Sverige investeras på andra ställen i världen, säger Anders Wahlén. 

 

Ytterligare en del av Volvos miljöarbete, en satsning på närmare 100 miljoner kronor, handlar om hur bilarna säljs och underhålls. Drygt 90 procent av Volvos bilar servas och säljs hos återförsäljare som är miljöcertifierade enligt ISO 14001-normen. Det finns det inget annat bilmärke på den svenska marknaden som kan möta detta.

Enligt ISO 14001 ska ett företag bl a uppfylla följande kriterier:

  • Miljöpolicy
  • Miljöorganisation
  • Miljömål
  • Följa miljölagar och -föreskrifter
  • Regelbundna miljörevisioner
  • Genomgångar på ledningsnivå
  • Åtaganden om ständiga förbättringar

 

Den svenska Volvohandelns kommer dessutom att stå ännu bättre rustade genom det nya DRIVEe-programmet med mycket bränslesnåla smådieslar som introduceras på marknaden under senhösten.

 

- Vi kommer under hösten också att arbeta med ett system där vi mäter varje enskild Volvoåterförsäljares genomsnittliga koldioxidutsläpp när det gäller nybilsförsäljningen, avslutar Anders Wahlén.

 

 

Sökord:
Miljö VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera