Pressmeddelanden

Trygg miljö i Volvo-kupén för allergiker

 

Interiörmiljön i en Volvo ska vara trygg även för överkänsliga personer. En ambition som lett till att tre Volvomodeller i dag rekommenderas av svenska Astma- och allergiförbundet -  S80, V70 och XC70. Allt fler kunder börjar också ställa krav på luftkvaliteten i bilkupén.

 

I västvärlden beräknas så många som 45 procent av befolkningen ha någon form av allergi. Drygt tio procent har astma. En av orsakerna till den kraftiga ökning som pågått från 1950-talet och framåt kan vara luftföroreningar som kväveoxider, marknära ozon, partiklar och pollen.

I mitten av 1990-talet beslutade Volvo Personvagnar införa kravsättning och tester med ambitionen att skapa en trygg miljö inuti bilen även för personer som är överkänsliga. När Volvo S80 presenterades 1998 var det den första modell där arbetet blev tydligt märkbart.

 

Luktfritt

Målet är att luften ska vara renare i kupén än utanför. Både när det gäller inkommande luft och de emissioner som material i bilen släpper ifrån sig.  Det som brukar kallas "ny bils"-lukt är egentligen just låga halter av emissioner från material som exempelvis PVC-plaster och vissa metaller. Halterna är så låga att de inte utgör någon fara, men när bilen blir varm kan koncentrationer uppkomma som irriterar överkänsliga personer. Ämnena vädras snabbt ur men att helt undvika dofter i kupén är ett av Volvo Personvagnars mål.

- Vi efterstävar att minimera alla lukter eftersom starka dofter kan utlösa astma, säger Andreas Andersson, ansvarig för ren kupé på Volvo Personvagnar.

 

System som renar

Arbetet med interiörmiljön kan delas upp i två huvudområden; luftkvalitet samt kontaktallergier. För att se till så den luft som kommer in i kupén är så ren som möjligt har Volvo Personvagnar utvecklat två system; IAQS (Interior Air Quality System ) samt CZIP (Clean Zone Interior Package). IAQS övervakar kvaliteten på inkommande luft och stänger automatiskt av luftintaget om halterna av skadliga ämnen blir för höga. Ett kombifilter tar dels bort partiklar och pollen men också genom en impregnering av aktivt kol lukter och marknära ozon. 

- Systemet tänker åt dig och stänger av luftintaget till exempel vid tunnelkörning.

Luften i en Volvobil utrustad med IAQS ska alltid understiga WHO:s gränsvärden för stadsmiljöer.

CZIP ser till att bilen automatiskt vädras ur under en minut när bilen låses upp med fjärrkontrollen. Systemet rekommenderas av Astma- och allergiförbundet.

 

Inandningsluften bedöms

För att undvika emissioner från material i bilkupén görs redan tidigt ett noggrant materialval. Dessutom utförs tester där interiöra komponenter hettas upp i ugnar för att mäta effekten på luftkvaliteten.

- Vi har valt att bedöma det som finns i luften - det som människor andas in, säger Andreas Andersson.

Volvo utför tester i tre format - på enskilda komponenter, system och hela bilar. På hela bilar utförs solsimuleringar då bilen värms upp till 65 grader under flera timmar för att kunna jämföras med en verklig situation en varm sommardag.

Testerna kompletteras av Volvo Personvagnars "nose team" som genom att lukta på olika föremål bedömer om lukten är acceptabel eller för stark.

 

Nickel och krom

I arbetet med att motverka kontaktallergier har mängden nickel som avges från metalliska ytor minimerats och istället för krom används ett naturligt växtextrakt vid garvning av läder. Alla textilier och allt läder i Volvos bilmodeller uppfyllar kraven i Oeko-Tex Standard 100, ett internationellt institut som kontrollerar skadliga ämnen i textilier.

 

Växande intresse

Intresset för en ren interiörmiljö i bilkupén växer. Anderas Andersson berättar att flera asiatiska marknader tagit frågan till en ny nivå.

- Japan, Kina och Korea har flaggat för att de vill införa lagkrav. Det har vi inte tidigare sett på någon marknad. Men såväl i Europa som USA växer kundintresset för interiörmiljön, avslutar Andreas.

 

Sökord:
XC70 (2007), Miljö VPS, 2009, V70 (2008-2016), S80 (2008-2016)
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera