Pressmeddelanden

Volvo Personvagnars nollvision

 

Volvo Personvagnars vision är att bygga bilar som inte kan kollidera. På kort sikt är målet att ingen längre ska dödas eller skadas i en Volvo 2020.

-Vi accepterar inte att människor förlorar livet i flygplansolyckor, så varför ska vi betrakta bilolyckor som oundvikliga? säger Jan Ivarsson, ansvarig för Volvo Personvagnars säkerhetsstrategi.

 

Världshälsoorganisationen beräknar att cirka 1,2 miljoner människor dödas och över 50 miljoner skadas i trafikolyckor varje år. De siffrorna förväntas stiga snabbt om inget görs. Volvo tänker ta ledningen genom att göra sin vision av en kollisionsfri framtid till en ledande princip.


-Ständig forskning och förstärkning av säkerheten i och runt våra bilar kommer att få avgörande betydelse för att uppnå en säkrare förarmiljö och en kollisionsfri framtid. Vi bjuder in myndigheter och övriga biltillverkare till ett fruktbart samarbete för att nå det målet, fortsätter Jan Ivarsson.

 

Volvo Personvagnars trafikolycksteam har undersökt trafikolyckor sedan 1970. I dag innehåller analysteamets databas information om över 36 000 olyckor.


Genom att utnyttja kunskaperna från verkliga trafiksituationer i sin forskning har Volvo lärt sig hur man konstruerar bilar som ger mycket god säkerhet i en kollision. Företaget betraktar detta som en mycket viktigt kunskapsbas när man ska utveckla tekniskt avancerade lösningar som kan bidra till att helt undvika eller minska effekten av olyckor. För att utveckla detta ytterligare ett steg studerar analysteamet inte bara bilar som varit inblandade i olyckor, utan man undersöker dessutom olika trafikscenarier, inklusive förarbeteenden, för att lära sig mer om vad som kan skapa farliga trafiksituationer.


-Med allt mer avancerad teknik konstruerar vi bilar som hjälper föraren undvika olyckor och förhoppningsvis också undvika att bli exponerad för farliga situationer, förklarar Jan Ivarsson.

 

I arbetet med att eliminera trafikincidenter som skulle kunna leda till olyckor har Volvo dessutom introducerat en ny strategi som inkluderar en bredare syn på säkerhetsfrågorna än den traditionella fokuseringen på olyckor. Även om tekniken att konstruera en kollisionsfri trafikmiljö ännu inte finns på plats säger Volvos säkerhetsexperter att de vet vad de vill uppnå.

De undersöker förarens hela färd, från vardagskörande till vad som händer efter en olycka. Bilens säkerhetsfunktioner kan delas in i fem olika faser:

 

Fas 1: Normal körning. Föraren får information om körstatus och sin egen koncentration.
Fas 2: Konflikt: Föraren inblandad i en potentiellt farlig situation, men en situation som han kan hantera.
Fas 3: Undvikande: Föraren får svårare att hantera situationen.
Fas 4: Skadebegränsning: Föraren och bilen klarar inte av att undvika en kollision. Krockberedskap, reduktion av krockkrafterna.
Fas 5: Efter kollisionen: Föraren erbjuds assistans och räddning.

 

Volvo följer principen att föraren ska ha total kontroll. Informationen från bilen ska hjälpa föraren, till exempel genom att övervaka tecken på trötthet eller bristande koncentration. Systemen kan också varna föraren om avståndet till framförvarande bil är för kort. Det är inte förrän efter det att föraren har underlåtit att reagera och en kollision är omedelbart förestående eller oundviklig som bilen "tar över" från föraren, till exempel genom att bromsa automatiskt. Den lägre kollisionshastigheten ger lägre krockkrafter, vilket i sin tur ger ökade prestanda för bilens skyddande säkerhetssystem, till exempel säkerhetsbälten, luftkuddar och deformationszoner. Inom den närmaste framtiden planerar Volvo att introducera säkerhetsteknik som gör det möjligt att upptäcka och automatbromsa för fotgängare och även att automatiskt styra bort från mötande bilar.

 

Med denna nya vision utmanar Volvo Personvagnar inte bara sig själva, utan hela bilbranschen och myndigheterna, eftersom Volvo inte kan uppnå en kollisionsfri framtid på egen hand. En säker trafik har tre huvudintressenter: biltillverkarna, förarna och infrastrukturens ägare (ansvariga myndigheter).

 

Ett kreativt samarbete mellan olika trafikmyndigheter och andra delar av bilbranschen är viktigt för att skapa lösningar som får verklig effekt.

 

-Det finns en betydande säkerhetspotential i att skapa kommunikation mellan bilar och infrastruktur. Två bilar skulle till exempel kunna varna varandra om köer på hala vägar. Infrastruktursensorer skulle kunna varna föraren för djur som går över vägen, förklarar Jan Ivarsson.


För att det ska fungera måste alla bilar tala samma "språk", oavsett märke, så det krävs internationella standarder.


Föraren och passagerarna måste förstå betydelsen av att följa trafikreglerna och använda bilens säkerhetsutrustning.

 

-Trepunktsbältet som uppfanns av Volvo infördes som standardutrustning för 50 år sedan. Då ansåg vi att det var så viktigt för mänskligheten att vi erbjöd patentet gratis till samtliga tillverkare. Det betraktas fortfarande som den säkerhetsutrustning i bilarna som räddar flest liv. Men ändå är det många människor som inte använder det. Mycket återstår fortfarande när det gäller att informera människor om säkerheten i dagens bilar, avslutar Jan Ivarsson.

 

I dag exporterar Volvo sina kunskaper om säkerhet till myndigheterna i andra länder och ett trafikolyckscentrum inrättades i Thailand 2003. Syftet var att ge de thailändska myndigheterna bästa tänkbara underlag för att fatta bra beslut om trafikmiljön i Thailand. Volvo får i sin tur bättre kunskap om trafikmiljön i tillväxtländerna och den informationen kan användas när man utvecklar framtidens bilar. Volvo undertecknade nyligen ett avtal om att starta ett liknande projekt i Kina.

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera