Pressmeddelanden

200 föreningar tävlar om goda gärningar

Sex vinnare deltar på Volvo Weekend

 

Nära 200 ideella föreningar runt om i Sverige nappade på Volvo Personbilar Sveriges inbjudan att visa upp sina "goda gärningar".

- Det är klart över förväntan och många av bidragen berör starkt, säger Anders Wahlén, kärnvärdeschef på Volvo Personbilar Sverige.

Nu ska sex vinnare utses. De premieras under festliga former på Volvo Weekend 13-15 juni. Dessutom åker en totalvinnare hem 50 000 kronor rikare.

 

-  Det är en oerhört stor bredd på bidragen. Personligen tycker jag att det är väldigt glädjande att se vad mycket bra saker och initiativ som finns runt om i landet, säger Anders Wahlén.

Volvo Personbilar Sverige gick ut med sin inbjudan till 13 000 ideella föreningar för drygt en månad sedan. Tävlingens har  tre kategorier, säkerhet, miljö och livskvalitet. Det är lika med Volvos kärnvärden.

- Vi är besjälade av våra kärnvärden och vill också föra fram vår Vi-tanke.  Samtidigt vill vi visa att vi tar ett samhällsansvar. Ska man ändra människors totala livskvalitet krävs samarbete över gränserna, säger Anders Wahlén.

Sista dag för föreningarna att skicka in sina bidrag var söndagen den 18 maj.

Just nu håller juryn med representanter från Volvo Personbilar Sverige som bäst på att välja ut de sex bidragen. Två bidrag per kategori väljs ut och ger 10 000 kronor till föreningen. Under en festlig galakväll vid Volvo Weekend i Göteborg utses också en vinnare i varje kategori som får 20 000 kronor till. Dessutom utses alltså en "vinnarnas vinnare"  som totalt får 50 000 kronor.

 

Anders Wahlén ger några exempel på bidrag till tävlingen:

* I kategorin miljö är det till exempel en förening som samlat in skräp och skrot som ingen annan velat ta hand om. En annan förening har förlagt fotbollsträningen direkt efter skoltid. Efter träningen skjutsas barnen hem i en miljövänlig buss. Detta innebär att föräldrarna slipper köra extra. På så sätt sparar de in cirka tre ton koldioxidutsläpp på ett halvår.

* I kategorin säkerhet finns bland annat en förening som infört säkerhetsföreskrifter för alla resor man gör tillsammans. Syftet är att förverkliga Vägverkets 0-vision. Dessutom har man arbetat med förberedelse av krisgrupper om olyckan trots allt skulle inträffa.

* I kategorin livskvalitet har många föreningar handikappidrott som ett starkt tema. Till exempel finns en förening som startat fotbollsträning för barn med särskilda behov. Men där finns också en förening för anhöriga till missbrukare som inriktat sig på att hjälpa barnen i första hand, bland annat med saker som rådgivning och hjälp med läxläsning.

 

Bedömningskriterierna för juryn är omfattande. De nominerade bidragen ska ha koppling till Volvos kärnvärden. Det ska vara insatser av betydelse för andra och visa på Vi-tanken. Verksamheten ska ha pågått en tid och det ska finnas ambitioner att fortsätta med den i framtiden. Bidraget ska komma från en lokal, ideell förening, inte vara rikstäckande. Det ska andas kreativitet. Det ska ha betydelse för föreningen och göra stor skillnad. Arbetsinsatsen ska vara betydande.

- Viktigt är också att det ska vara en insats som berör. Volvo är stort och har en röst som syns och hörs. Med tävlingen tar vi vårt ansvar med att lyfta fram goda idéer. Tanken är att det ska kunna inspirera alla de 13 000 föreningarna vi vänt oss till, säger Anders Wahlén.

 

Fotnot: Volvo Weekend 13-15 juni i Göteborg omfattar ett intressant och spännande program med allt från besök på fabriken i Torslanda till Lisebergsbesök. Höjdpunkten är en unik konsert i Lisebergshallen med Eric Gadd, Sanna Nielsen och Salem al Fakir. Under konserten delas priserna till de sex vinnande föreningarna ut.

 

Sökord:
Livsstil VPS, Säkerhet VPS, Miljö VPS, Kvalitet VPS, Utmärkelser
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera