Pressmeddelanden

Volvo Cars startar ett tredje skift och skapar 1 300 arbetstillfällen i Torslandafabriken

 

Volvo Cars kommer att introducera ett tredje skift i Torslandafabriken för att kunna möta den ökade kundefterfrågan på företagets nya bilmodeller. Expansionen som planeras till det första kvartalet 2015 kommer att genomföras i samband med produktionsstarten för nya Volvo XC90. Införandet av ett tredje skift innebär att företaget kommer att skapa omkring 1 300 arbetstillfällen och åtgärden följer öppnandet av en ny karossfabrik som har ökat Torslandafabrikens produktionskapacitet till 300 000 bilar årligen. Det här innebär också att antalet anställda i Torslanda växer med nära 40 procent.

 

Nya Volvo XC90 är den första bilmodellen som baseras på företagets egenutvecklade Scalable Product Architecture (SPA) vilken kommer att utgöra basen för en serie kommande Volvomodeller. Den nya plattformen liksom expansionen i Torslandafabriken ingår i Volvo Cars pågående investeringsprogram på 75 miljarder SEK i nya produkter och produktionskapacitet.

 

Volvo Cars globala kundleveranser ökade med 9,2 procent under årets första nio månader medan prognosen för helåret är en total försäljningsvolym på 470 000 bilar vilket innebär en tillväxt på 10 procent och ett nytt försäljningsrekord för företaget. Nya Volvo XC90 förväntas ytterligare öka företagets försäljningsvolymer under 2015 vilket skapar ett behov av ökad produktion från Torslandafabriken där den nya bilen kommer att tillverkas. Leveranserna från Torslandafabriken under 2015 förväntas utgöra ännu ett rekord i företagets historia.

 

Förutom införandet av ett tredje skift kommer Torslandafabriken även introducera ett nytt arbetstidsavtal för att kunna leverera de högre produktionsvolymerna. Det nya avtalet ökar flexibiliteten att kunna möta kundefterfrågan i produktionen.

 

Även det nya arbetstidsavtalet kommer att införas under det första kvartalet 2015 och fullt implementerat kommer Torslandafabriken sysselsätta 4 600 personer. Fabriken som tidigare i år firade 50 års bilproduktion producerar för närvarande Volvo S60, S80, V60, V70, XC70 och XC90 modeller.

Sökord:
Företagsnyheter, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.