Pressmeddelanden

Volvo Car Torslanda – 50 år med människan i centrum

  • Volvo Car Torslandas 50-årsjubileum sätter fokus på medarbetarna som möjliggör en ständig utveckling.
  • Som en av världens mest flexibla bilfabriker är Volvo Car Torslanda en föregångare för andra tillverkare.

När den nya anläggningen öppnade för femtio år sedan fick fabriken snabbt en särställning i regionen, dels på grund av sin storlek och dels för att bilarna som producerades var symboler för framsteg och utveckling. Då var det en investering på 240 miljoner kronor som krävdes för att kunna öppna Torslandaverken. Anledningen var att efterfrågan på Volvobilar ökat kraftigt och produktionskapaciteten som krävdes kunde inte längre rymmas i existerande lokaler. Torslandaverken blev en av världens modernaste fabriker.

 

50 år efter öppnandet av Torslandaverken inviger Volvo Cars nu den nya karossfabriken TA3. Detta är en del av Volvo Cars satsning på SPA (Scalable Product Architecture) som totalt omfattar investeringar på över 70 miljarder kronor. Genom SPA får Volvo Cars produktionskapacitet och produkter som gör företaget väl rustat för framtiden.

 

För Göteborgsregionen har Torslandafabriken varit unik som arbetsplats. Den totala mängden anställda genom åren är svår att beräkna men säkert är att siffrorna räknas i hundratusental. När behovet av arbetskraft var som störst gick fler än 11 000 personer till jobbet i Torslanda varje dag. 1945 producerades 5 000 bilar. 1974, tio år efter att Volvo Car Torslanda tagits i bruk, hade den siffran stigit till 270 000.

 

För många kvinnor erbjöd fabriken under 60- och 70-talen en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och utvecklas i arbetsledande positioner. I dag utgör kvinnor drygt 20 procent av den totala arbetsstyrkan.

 

Torslandafabriken var från starten ett föredöme avseende produktionsteknik, kvalitetsarbete och arbetsmiljö. Medarbetarnas engagemang och delaktighet i utvecklingen av fabriken har varit en avgörande framgångsfaktor såväl då som nu.

 

Ett nära samarbete med de fackliga organisationerna har varit ovärderligt i skapandet av en trygg, säker och stimulerande arbetsplats. De fackliga representanterna fyllde också en viktig social funktion i att introducera nyinvandrade medarbetare i gemenskapen. Stora grupper med ursprung från Finland och forna Jugoslavien kunde till exempel prata med lokala ombud på sitt modersmål.

 

Produktionslinan genom de tre fabrikshallarna var högteknologisk för sin tid även om många av de avgörande momenten utfördes för hand. Till karossammansättningen anlände ett 90-tal plåtdetaljer som sammanfogades till en så kallad säkerhetskaross med cirka 10 000 svetspunkter. Varje medarbetare var mer eller mindre specialist på sitt område och utförde i stort sett samma moment varje dag. Utvecklingen av automatiserad tillverkning och industrirobotar låg ännu ett drygt decennium bort. 

 

I dag rullar cirka 780 bilar per dag ut från produktionslinan på Volvo Car Torslanda och byggs av en arbetsstyrka som är ungefär lika stor som när fabriken invigdes. Bilarna tillverkas med hjälp av ett produktionssystem som ställer stora krav på de enskilda medarbetarnas kompetens och yrkesskicklighet. Volvo Car Torslanda utmärker sig nämligen bland andra bilfabriker i världen genom att bygga hela sju olika modeller på en och samma produktionslina och flexibiliteten kräver en komplicerad process.

 

För att säkra kvaliteten genom hela produktionen används det så kallade Andon-systemet. Systemet går ut på att förenkla produktionsprocessen och göra den mer överskådlig för de som arbetar vid linan. En del av Andon innebär att varje medarbetare kan larma genom att dra i en gul lina om ett problem uppstår. På en lagtavla redovisas dagens måluppfyllelse och kvalitetsnivå för att identifiera eventuella förbättringsområden.

 

Jimmy Sjöö har arbetat på Torslandafabriken sedan 1964 och har upplevt hur 50 år förändrat både bilarna och bilbyggandet.

 – Under mina 50 år på Torslandafabriken har vi sett en fantastisk utveckling på alla områden. Vi har gått från ett hantverk på Amazonens tid till dagens avancerade produktionsprocesser i takt med utvecklingen av nya modeller. Jag är väldigt stolt och glad över att ha fått arbeta med så många duktiga och engagerade medarbetare under min tid på Volvo Cars.

 

Varje bil som produceras motsvarar med få undantag en beställning från en specifik kund någonstans i världen. Det återspeglas också i arbetsmomenten som i dag är mer varierade och därför kräver större kunskaper och helhetssyn av alla som deltar i processen.

 

För att säkra kompetensen för framtiden är det viktigt att utgå ifrån de behov och krav som modern produktionsteknik ställer inom olika discipliner. Detta görs i dag i ett nära samarbete med GTC, Göteborgs Tekniska College, som bedriver merparten av utbildningen i lokaler på Volvo Car Torslanda.

 

När den nya karossfabriken invigs i samband med Volvo Car Torslandas 50-årsjubileum tar Volvo Cars steget in i nästa generation av modeller och bilbyggande. Den nya gemensamma modellarkitekturen SPA möjliggör en ännu större variation utifrån en bas av fler modellöverskridande delar. Den nya XC90 är den första modellen som byggs på SPA-plattformen och kommer att lanseras senare i år.

 

Tillverkningen i Torslanda är både flexibel och effektiv. Det är också här som de anställda spelar en avgörande roll i att utveckla framtidens biltillverkning. Trots svindlande teknisk komplexitet sätter hela verksamheten människan i centrum. Nya processer kräver ny kunskap och stort engagemang från alla inblandade. Utan den samlade mångfalden och kompetensen hos medarbetarna skulle utvecklingen avstanna.

 

Även om slutresultatet fortfarande är en färdig Volvo, har mycket förändrats sedan 1964.  Dagens och framtidens bilbyggare har ett mycket större ansvar och bredare kompetens än vad som krävdes av deras kollegor för femtio år sedan. När Volvo Car Torslanda nu tar steget in i framtiden med invigningen av den nya karossfabriken TA3, gör man det från en position som en av de modernaste bilfabrikerna i världen.

 

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.