Pressmeddelanden

Volvo Sveriges populäraste bil i 50 år - i obruten följd

 

När nu statistiken för 2007 börjar falla på plats och nyårsklockorna tystnat, så intar Volvo ännu en gång första platsen i den svenska nybilsförsäljningen.

 

Den situationen har vi mer eller mindre vant oss vid, men det unika i sammanhanget är att Volvo innehaft denna position i inte mindre än 50 år och det i obruten följd. Det måste betraktas som unikt att ett bilmärke håller ställningarna under en så lång följd av år i en marknad där konkurrensen blivit allt tuffare allt efter som åren gått.

 

Under 2007 passerade Volvos marknadsandel 20 procent vilket bara hänt en gång tidigare under 2000-talet. Nu satsar Volvo Personbilar på att öka andelen ytterligare mot 22 procent under 2008. Ett tufft mål.

 

- Som vi kan nå! Vi har alla byggstenar vi behöver, ett starkt varumärke, mycket fina bilar, ett fantastiskt distributionsnät i svensk Volvohandel, mjukvaror som skapar ett tryggt bilägande med Volvokort, Volvia försäkringar, Volvofinans och Hertz Biluthyrning . Och vi kommer att fortsätta utveckla nya produkter och tjänster med målsättning av överträffa kundernas förväntningar, säger Volvo Personbilar Sveriges VD Thomas Andersson.

 

- Vår definitiva ambition är att kunderna ska kunna förvänta sig en helhetsupplevelse när de kommer till Volvo och Volvohandeln. Vi vill bygga på den klassiska devisen att "Volvoägare har det lite bättre" till att de skall ha det mycket bättre, säger Thomas Andersson.

 

PV, Amazon och Duett

Det var 1958 som Volvo återtog första platsen efter ett antal år med växlande ledning. Situationen då var att Volvohandeln hade tre modeller att erbjuda, Volvo PV 444, senare under året ersatt av PV 544, Volvo Amazon och Volvo Duett. Således ett ganska smalt program att erbjuda kunderna i slutet av det glada 50-talet. En situation helt annorlunda än dagens med fler modellserier, motor- och karosstyper vilka svarar upp mot allt högre krav och önskemål från bilköparna.

 

Men, ett bredare och attraktivt produktprogram har inte varit det enda som gjort att Volvo kunnat behålla sin position under 50 år. Ett starkt återförsäljarnät har naturligtvis också spelat en betydande roll. I takt med tiden, marknadens ökade krav på tillgänglighet och service, har Volvohandeln utvecklats genom en målmedveten satsning på utbildning av personalen, utveckling av anläggningarna och utrustningen för att möta dessa krav.

 

5-årig PV-garanti

Volvo har samtidigt varit föregångare och marknadsledare när det gäller att skapa ett attraktivt bilägande för konsumenten. Första steget på den vägen var Assar Gabrielssons genidrag med införandet av den 5-åriga PV-Garantin redan 1954. Denna följdes senare upp genom bildandet av försäkringsbolaget Volvia som tog över när PV-Garantin gick ut. Med tiden utvecklades Volvia och ett fullständigt försäkringsskydd kunde erbjudas Volvoägarna.

 

Finansiering av bilköpet är och har alltid varit en viktig fråga för kunden. För att svara upp mot detta har allt från konventionella lån till olika former av leasing kunnat erbjudas som lösningen på finansieringen av bilköpet.

 

Volvo föregrep VDN-deklarationen

Riksgaranti och Testfakta för begagnade bilar, två begrepp som introducerades under 60-talet för att ge konsumenterna en bättre trygghet vid köp av begagnad bil. Detta innan krav på VDN-deklarationer kom till. Riktprislista för service och reparationer infördes under 60-talet.

 

VSG, Volvo Servicekostnads Garanti, kom 1976, men blev ganska kortlivad. Den kan emellertid ses som ett tidigt inslag av det som idag finns som Trygghetspaket och Vägassistans.

 

Volvokortet stor succé

1979 tog Volvokortet sina första stapplande steg. Idag har kortet en betydande styrka. Med kortet på fickan kan Volvoägaren inte bara handla reservdelar och betala sina servicekostnader, utan också sprida kostnaderna på ett fördelaktigt sätt. Finansiering hos Volvofinans och försäkringar hos Volvia kan också betalas via Volvokortet. Dessutom ger kortet möjlighet tanka bilen till lägre priser. Kortets styrka kan också ses genom att ett flertal företag utanför Volvohandeln också har intresse av att anslutna sig till kortet. Kanske en bidragande orsak till att kortet finns i fickan hos många icke Volvoägare.

Hos Volvohandeln kan man också hyra bil. Betalar gör man naturligtvis enklast med Volvokortet.

Nice Price är ett begrepp som introducerades för några år sedan. Nice Price erbjuder original Volvo reservdelar till äldre modeller med fördelaktiga priser.

 

Sverige äldsta kundtidning

Volvoägarens kundtidning heter idag Volvo Life och är en fortsättning på Ratten, Sveriges äldsta kundtidning, vilken startade redan 1930.

 

1958 var året då de första Volvo Amazon levererades till Polisen. Det innebar också att Polisen gick in i ett nytt skede när det gällde inköp av fordon. Tidigare hade varje Polisdistrikt gjort sina egna inköp, något som nu kom att centraliseras. Dessa första Amazoner hade en omfattande specialutrustning och var efter amerikanskt mönster målade i svart och vitt, vilket föranledde folkhumorn att döpa dem till "fjällkor".

 

50 år i ledningen inger respekt samtidigt som det också förpliktigar, inte minst som konkurrensen tilltar.

- Vi har siktet inställt på ytterligare 50 år som marknadsledare. Vi har varumärket, produkterna och kan erbjuda ett komplett bilägande via det starkaste återförsäljarnätet, avslutar Thomas Andersson.

 

Bildtexter:

 

Så här marknadsfördes Volvos modellprogram 1958 och lade grunden för Volvo som "Folkhemsbilen nr 1" och så har det varit i 50 år i obruten följd.

 

 

Bilförsäljningen i Sverige har sedan 1958 toppats av Volvo. Den verklig toppen svarade Volvo 240-serien för 1976, med 75 425 bilar. 1985 såldes 71 135 Volvobilar och då börjar Volvo 740 ta över på allvar efter 240-serien. 1988 var näst bästa året med 74 626 bilar, företrädesvis Volvo 700-serien och Volvo var då mer än dubbelt så stora som tvåan på marknaden.

Sökord:
Försäljningssiffror
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera