Pressmeddelanden

Volvo Personvagnars "nästeam" - den mänskliga näsan är fortfarande överlägsen

Volvo Personvagnars "nästeam" - den mänskliga näsan är fortfarande överlägsen
 

 Det finns ännu ingen teknisk apparat som kan ersätta den mänskliga näsan eller som kan avgöra om något luktar gott eller illa. Därför skapade Volvo Personvagnar för några år sedan en "lukttestpanel". Vårt "nästeam" består av åtta utvalda personer med "standardnäsor" som vägleder våra designers i deras val av material och produktionsmetoder, framför allt när det gäller bilens interiör. En ny Volvo måste lukta som en Volvo!
 

Vad som luktar gott och vad som luktar illa är en subjektiv fråga.
"Olika personer uppfattar lukter på olika sätt", säger Patrik Libander, som är testingenjör och ansvarig för lukttestpanelen. "Det beror på skillnader mellan olika generationer och kulturer och på de olika associationer som olika människor gör beroende på vilka erfarenheter de har. Men det är en av de saker som gör mitt jobb spännande."
 
Interiören i en modern bil innehåller många olika material, som plast. De innehåller i sin tur kemiska ämnen. Även om merparten av de här ämnena förblir "inlåsta" i materialet kan små kvantiteter läcka ut och skapa den doft som är typisk för en ny bil. Volvo Personvagnar kontrollerar de här ämnena och de lukter de kan ge upphov till i kupén. "Lukttestpanelen" har till uppgift att avgöra hur olika delar av interiören bör lukta.
Panelen består av åtta personer som genomgått en noggrann urvalsprocess för att säkerställa att de har ett "normalt" luktsinne och inte skiljer sig för mycket från varandra i det här avseendet. Fyra personer deltar alltid vid varje testtillfälle.
 
"Personer som gillar en doft som de övriga i panelen tycker är obehaglig får inte vara med", förklarar Patrik Libander, "och samma sak gäller för dem som inte kan upptäcka alternativt är hyperkänsliga för lukter. Alla måste vara icke-rökare, eftersom rökning kan påverka luktsinnet."
 
Panelen utvärderar lukten från olika delar av inredningen på en skala från 1 till 6, där "1" innebär "Inte märkbart" och "6" är "Outhärdligt". För att få godkänt får testpoängen inte överstiga "3", som är "Tydligt märkbart, men ändå inte obehagligt".
 
Våra interiördesigners använder också en solljussimulator vid Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som ligger i Borås, en timmes resa från Göteborg. Där kan en bil utrustad med ett nytt inredningsmaterial testas i simulatorn under några timmar till dess att temperaturen i kupén nått cirka 65ºC. Därefter används analysutrustning för att mäta nivåerna av TVOCs (Total Volatile Organic Compounds) och aldehyder i interiören. Slutligen sätter sig medlemmar av Volvo Personvagnars "lukttestpanel" i bilen och utvärderar lukten utifrån den fastställda skalan.
 
"Vi ställer stränga krav både på oss själva och på våra leverantörer", sammanfattar Patrik Libander och tillägger: "Att åka bil ska vara en trevlig upplevelse också för näsan."

Sökord:
Miljö VPS, Teknik
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera