Pressmeddelanden

Volvo Car Group ser realistiska möjligheter till nollresultat 2013

 

  • Rörelseresultat för första halvåret 2013 -577 MSEK
  • Lägre kostnader inom samtliga områden i linje med 2012 års program för kostnadsbesparingar
  • Rörelseresultat i linje med koncernens mål att nå ett operationellt nollresultat för helåret

Volvo Car Group redovisar idag ett rörelseresultat för det första halvåret 2013 på -577 MSEK (349 MSEK). Nettoomsättningen för perioden uppgick till 56 364 MSEK (65 411 MSEK). Rörelseresultatet är i linje med förväntningar och koncernen ser realistiska möjligheter till att leverera ett operationellt nollresultat för helåret.

 

De första sex månaderna 2013 präglades av stark tillväxt i Kina och fortsatt utmanande marknadsförutsättningar på Europas mogna marknader. Lägre volymer och högre rabattnivåer såväl som ofördelaktig utveckling av valutakurser påverkade försäljningen och lönsamheten negativt. Under perioden fortsatte koncernen sin pågående transformation med investeringar för framtiden.

 

Mer information om Volvo Car Groups rörelseresultat för det första halvåret 2013 finns i företagets halvårsrapport. Rapporten innehåller fler detaljer om utvecklingen på Volvo Car Groups olika marknader, såväl som djupgående finansiell information. Rapporten i sin helhet finns tillgänglig för nedladdning här.

 

-       Rörelseresultatet motsvarar förväntningarna och är i linje med de utmanande målsättningar vi har formulerat, säger Håkan Samuelsson, vd för Volvo Car Group.

-       Vi anpassar oss till marknadens förutsättningar genom att genomföra en plan för kostnadsbesparingar och vi ser över kostnader inom samtliga delar av vår verksamhet. Vi har realistiska möjligheter att nå våra mål för 2013: försäljning i nivå med föregående år, uppnå ett operationellt nollresultat och bibehålla takten i vår långsiktiga transformationsresa.

 

Framtidsutsikter

Det andra halvåret 2013 förväntas generera högre försäljningsvolymer och marginaler för koncernen sedan sex förnyade bilmodeller och den nya motorfamiljen Drive-E nått marknaden. För helåret förväntas försäljningsvolymerna för Volvo Car Group vara i linje med 2012 års nivåer. Tillväxt förväntas i Kina medan den europeiska marknaden förväntas vara fortsatt utmanande. I USA förväntas försäljningen ligga på samma volymer som föregående år till följd av en hårt konkurrensutsatt marknad.

 

-       Vi kompromissar inte med vårt arbete för en långsiktig transformation, den största som någonsin genomförts inom Volvo Car Group, säger Håkan Samuelsson.

-       I Sverige gör vi kraftiga investeringar för uppstarten av nästa generation bilmodeller baserade på vår nya egenutvecklade fordonsarkitektur SPA (Scalable Product Architecture). I Kina närmar vi oss produktionsstarten i vår nya fabrik i Chengdu, en milstolpe i Volvo Car Groups historia.

 

Om Volvo Car Groups finansiella rapport för första halvåret 2013
Uppgifterna i den finansiella rapporten för första halvåret 2013 avser det konsoliderade resultatet för Volvo Car Group. Där inkluderas Geely Sweden AB, Volvo Car Corporation och alla dess dotterbolag. I Sverige registreras årsredovisningar för Geely Sweden Holdings AB, Geely Sweden Automotive AB, Geely Sweden AB och Volvo Car Corporation på årsbasis hos Bolagsverket. All finansiell information avseende Volvo Car Group är tillika det konsoliderade resultatet för Geely Sweden AB.


Sökord:
Företagsnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer