Pressmeddelanden

Koldioxidfrågan och bränsleförbrukning i fokus tillsammans med nya tekniklösningar

Volvo Personvagnar på Frankfurt Motor Show:

 

Miljön står i skarpt fokus i Volvo Personvagnars monter på den internationella bilsalongen IAA i Frankfurt.

Företaget presenterar en rad tekniklösningar för att minska utsläppen av koldioxid, bland annat Volvo ReCharge Concept - en C30 med en unik så kallad plug-in hybrid.

- Vi arbetar med sikte på ett multienergisamhälle där flera energieffektiva lösningar samverkar för att tackla de komplexa klimatfrågorna, säger Volvo Personvagnars
VD Fredrik Arp.

 

- Koldioxidfrågan har naturligtvis högsta prioritet. För att effektivt tackla CO2-utmaningarna både på kort och på lång sikt måste vi arbeta med flera olika tekniklösningar som täcker in hela vårt modellprogram, säger Fredrik Arp.

 

Multienergi och energieffektivitet

I bilbranschen står ofta begreppen alternativa bränslen och bränsleförbrukning i fokus. Men i diskussionen om framtiden vill Volvo Personvagnar hellre gå från fokus på multibränsle till de bredare begreppen multienergi och energieffektivitet.

- För att rättvist bedöma den totala miljöeffekten för en ny drivlina måste man studera hela kedjan, från råvaruframställning och bränsleproduktion till distribution och användningen i bilen. Om tillverkningen av ett biobränsle kräver mycket el från ett kraftverk som drivs med fossila bränslen, blir detta inte CO2-effektivt ur ett helhetsperspektiv även om utsläppen från avgasröret är minimala, påpekar Fredrik Arp.

 

Helhetssyn med tre grundpelare

Volvo Personvagnars helhetssyn på drivlineområdet vilar på tre grundpelare:

  • Innovation. En kontinuerlig effektivisering av dagens bensin- och dieseldrivna bilar sker parallellt med en intensiv satsning på ny hybridteknik
  • Samarbete. Samspel med kunder, politiker, intresseorganisationer och andra företag är en förutsättning för hållbara transporter. Volvo Personvagnar vill vara med och påverka initiativ och beslut även utanför bilindustrin.
  • Att leverera. Kunderna på ett växande antal europeiska marknader har tillgång till ett av branschens bredaste Flexifuel-erbjudanden: fem modeller, tre olika bioetanolmotorer.

- I dagsläget är bioetanol det mest attraktiva alternativet både när det gäller tillgänglighet, miljöeffekter och kostnadseffektivitet. Men vad som anses vara gynnsammast i dag kan förädlas eller bytas ut mot en ännu mer hållbar lösning i morgon. Som ett innovativt kunskapsföretag är vi en aktiv och konstruktiv partner i de globala och regionala forum som utvärderar framtidens alternativ. Vårt ansvar är att utveckla den bilteknik som behövs för att göra framtidens förändringar möjliga, säger Fredrik Arp.

 

Systematik med tre faser

Volvo Personvagnar använder en egen systematik med tre faser för utvecklingen av effektivare drivlinor:

  • Innovation
  • Test
  • Leverans

Hybridlösningar, t ex Volvo ReCharge Concept som presenteras i Frankfurt, är ett exempel på teknik som ännu är på innovationsstadiet.

Flexifuel har, tack vare ett konstruktivt samarbete mellan bilindustrin och flera EU-länder, definitivt tagit steget från test till leverans. Inom kort är Volvo Personvagnars Flexifuel-modeller tillgängliga på merparten av Europas marknader.

 

Volvo Personvagnar är redo för nya utmaningar

Detta systematiska angreppssätt appliceras på alla förädlade eller alternativa drivlinor på Volvo Personvagnars utvecklingsprogram. Målet är att ta fram och skapa bärkraft för tekniklösningar som är hållbara både när det gäller miljön och samhället - och som dessutom är kostnadseffektiva.

- Få experter ifrågasätter CO2-frågans betydelse i dag. Däremot finns det flera åsikter och alternativa metoder för att lösa problemen på kort och lång sikt. Volvo Personvagnar är redo för klivet in i det multienergisamhälle som är på väg att formas. Vi förstår utmaningarna och vi har den kunskap och innovationskraft som krävs för att tackla både dagens och framtidens miljöutmaningar, säger Fredrik Arp.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------

Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial gäller Volvo Personvagnars internationella modellprogram.

Vissa detaljer kan vara tillval. Bilarnas specifikationer kan variera från land till land och kan ändras utan förvarning.

Sökord:
Miljö VPS, Teknik
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera