Pressmeddelanden

Ny kollisionsvarnare med automatisk bromsning hjälper till att förhindra påkörningar bakifrån

  • Collision Warning with Auto Brake - nu med automatisk bromsning om en påkörning bakifrån är oundviklig
  • Adaptive Cruise Control och Distance Alert - hjälper föraren hålla ett korrekt avstånd till framförvarande fordon

Volvo Personvagnar fortsätter att tackla problemet med påkörningar bakifrån. Nu

introduceras en kollisionsvarnare med automatisk bromsning (Collision Warning with

Auto Brake) - ett förädlat system som innebär att bilen själv bromsar om en kollision

med ett rörligt eller stillastående fordon är nära.

- Systemet kan betyda skillnaden mellan allvarliga personskador och mindre

konsekvenser för de åkande i båda fordonen, säger Ingrid Skogsmo, som är chef för

Volvo Personvagnars Säkerhetscentrum.

Det nya systemet blir tillgängligt i Volvo S80, V70 och XC70 i slutet av 2007.

 

Påkörningar bakifrån står för en tredjedel av alla rapporterade olyckor - och i mer än hälften av fallen

bromsar föraren inte alls före krocken.

Den nya kollisionsvarnaren med automatisk bromsning inleder med att varna föraren och förbereda

bromsystemet för panikbromsning. Om föraren inte reagerar trots varningen och en kollision är nära

förestående aktiveras bromsarna automatiskt.

Systemet har en högre tekniknivå jämfört med den kollisionsvarnare med panikbromsassistent

(Collision Warning with Brake Support) som introducerades 2006.

 

Kombination av radar och kamera

Det ursprungliga systemet, som introducerades i Volvo S80, är enbart radarbaserat. Den nya

kollisionsvarnaren med automatisk bromsning använder både radar och en kamera för att upptäcka

fordon framför bilen. Radarns räckvidd är 150 meter medan kameran ser 55 meter framåt. Genom att använda så kallad Data Fusion för att kombinera radar- och kamerainformationen blir

systemet mer effektivt.

 

- Eftersom systemet använder information från två källor, radar och kamera, ger det en så hög

tillförlitlighet att det möjliggör automatisk bromsning om en krock är nära förestående. Systemet

aktiverar den automatiska bromsningen enbart om både radarn och kameran är överens om att

situationen är kritisk, säger Jonas Tisell, projektledare för Collision Warning with Auto Brake vid

Volvo Personvagnar.

En av de viktigaste fördelarna med kameran är att systemet nu även kan upptäcka och varna för

stillastående fordon med en bibehållet låg andel "falsklarm".

- Statistiken visar att hälften av alla påkörningar bakifrån är en krock med ett stillastående fordon.

Detta innebär att det nya systemet täcker in dubbelt så många situationer som vårt nuvarande system

med enbart radar, säger Jonas Tisell.

Systemet kan anpassas till olika förhållanden och körstilar via en meny med tre känslighetsnivåer

i bilens informationssystem.

 

Börjar med en varning - och förladdning av bromsarna

Om bilen närmar sig ett annat fordon bakifrån och föraren inte reagerar visas ett rött varningsljus på

vindrutans så kallade head-up display. På samma gång ljuder en varningssignal. Detta hjälper föraren

att reagera och i flesta fall kan en olycka undvikas.

- Varningen på vindrutan är mycket effektiv. Det röda ljuset ger samma instinktiva reaktion som när

du ser ett bromsljus tändas på bilen framför, säger Jonas Tisell.

Om risken för en kollision ökar ytterligare aktiveras panikbromsassistenten. Avståndet mellan

bromsbeläggen och bromsskivorna kortas för att ge kortare reaktionstid Det hydrauliska trycket

i bromssystemet höjs också för att ge så effektiv bromsning som möjligt även om föraren inte

trycker hårt på bromspedalen.

 

Automatisk bromsning ger lägre krockhastighet

Om föraren fortfarande inte bromsar och systemet räknar ut att en kollision är nära aktiveras bilens

bromsar automatiskt.

Den automatiska bromsningen är konstruerad för att minska kollisionshastigheten så mycket som

möjligt och därigenom minska skaderisken för de åkande i båda fordonen.

- En minskning av hastigheten i kollisionsögonblicket från 60 km/h till 50 km/h innebär att de

åkande utsätts för cirka 30 procent mindre krockenergi. Detta kan betyda skillnaden mellan en

allvarlig skada och mindre konsekvenser. Beroende på omständigheterna är det också möjligt att

den automatiska bromsningen kan hjälpa till att helt undvika krocken, säger Jonas Tisell.

 

Adaptive Cruise Control (ACC)

Volvo Personvagnar har även utvecklat en adaptiv farthållare (Adaptive Cruise Control) som gör

körningen bekvämare. Den hjälper föraren att bibehålla avståndet till fordonet framför. Systemet

ger mer avslappnad körning när trafikflödet är ojämnt.

Den adaptiva farthållaren använder radar för att kontinuerligt mäta avståndet till framförvarande

fordon. Systemet anpassar automatiskt hastigheten så att det önskade avståndet till fordonet framför

förblir konstant.

Föraren aktiverar själv farthållaren, ställer in önskad maximal hastighet mellan 30 km/h och

200 km/h och väljer tidsintervall till framförvarande fordon. Det finns fem olika tidsintervall - från

1 till 2,6 sekunder - att välja mellan.

När radarsensorn upptäcker ett långsammare fordon framför bilen anpassas hastigheten automatiskt

även om fordonets hastighet förändras.

- Eftersom den adaptiva farthållaren hanterar delar av den rutinmässiga körningen får föraren mer

tid att fokusera på trafiken längre fram och kan på så sätt köra med större säkerhetsmarginaler,

säger Jonas Tisell.

 

Distance Alert (DA)

Distance Alert är en annan bekvämlighetsdetalj som hjälper föraren att hålla avståndet till

framförvarande fordon även när den adaptiva farthållaren inte är aktiverad.

Distance Alert aktiveras via en knapp på mittkonsolen. Precis som på den adaptiva farthållaren kan

föraren välja mellan fem inställningar. Om tidsluckan till fordonet framför blir kortare än vad föraren

valt får han eller hon information om detta via head-up displayen på vindrutans nedre del.

Om den adaptiva farthållaren kopplas på när Distance Alert är aktivt avaktiveras det senare

systemet temporärt.

Både den adaptiva farthållaren och Distance Alert är konstruerade för att hjälpa föraren att bekvämt

kunna följa eventuella lagkrav när det gäller avstånd till framförvarande fordon.

 

Systembegränsningar

Systemens tillgänglighet är beroende av antalet vägmarkeringar och deras kvalitet. Vägmarkeringarna

måste vara klart synliga för kameran. Dåligt ljus, dimma, snö och extrema väderförhållanden kan

innebära att systemet inte är tillgängligt.

För bilar sålda i Norden kommer det här systemet att ingå som en integrerad del i den adaptiva

konstantfarthållaren.

Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial gäller Volvo Personvagnars internationella modellprogram.

Vissa detaljer kan vara tillval. Bilarnas specifikationer kan variera från land till land och kan ändras utan förvarning.

Sökord:
XC70 (2007), Säkerhet VPS, Teknik, 2008, V70 (2008-2016), S80 (2008-2016)
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera