Pressmeddelanden

Två tusen krockprov i Volvo Personvagnars Säkerhetscentrum

 

Över två tusen provkrockar har utförts i Volvo Personvagnars Säkerhetscentrum sedan invigningen år 2000. Verksamheten har trappats upp efterhand och idag krockas tio bilar i veckan i krocklabbet, som är ett av världens främsta i sitt slag.

 

Volvo Personvagnars Säkerhetscentrum är konstruerat för att kunna rekonstruera många olika olyckstyper. Krocklabbet består av en rörlig och en fast bana. Den rörliga banan kan flyttas upp till 90 grader för att kunna utföra allt från frontalkrockar till sidokollisioner mellan bilar i olika vinkar och hastigheter. Den fasta banan är lång nog för att bilarna ska kunna nå en hastighet på upp till 120 km/h. Dessutom går det att utföra en rad andra typer av prov, som exempelvis rundslagningar eller kollisioner med objekt i den omgivande trafikmiljön, till exempel älgar.

 

Över 100 krockprov per bilmodell
De krav som har definierats från olika myndigheter och institut utgör enbart en del av verksamheten i krocklabbet. Utöver detta gör Volvo Personvagnar ytterligare tester för att säkerställa en mycket hög krockprestanda i sina bilar. Under utvecklingsarbetet med en ny Volvomodell görs totalt mellan 100-120 krocktester.

- För att kunna erbjuda bilar med en säkerhetsnivå i världsklass måste vi kontrollera att skyddssystemen täcker in olika storlekar på åkande i ett brett spann av hastigheter och krocksituationer. Det är möjligheten att kunna efterlikna olyckor från den verkliga trafikmiljön som gör vårt Säkerhetscentrum unikt, säger Magnus Krokström, chef för provningsverksamheten.

Totalt utförs ca 450 provkrockar per år. Eftersom Volvo Personvagnars Säkerhetscentrum har utnämnts till "Safety Center of Excellence" inom Fordkoncernen testas där idag även andra bilmärken inom gruppen, tex Jaguar, Land Rover och Ford.

 

Rekonstruktion av verkliga olyckor
Utvecklingsarbetet och testverksamheten i krocklabbet innefattar också rekonstruktioner av verkliga olyckor.
- Genom att analysera olyckor som skett ute på vägarna och därefter testa nya säkerhetssystem i krocklabbet kan vi förbättra säkerheten i våra bilar, så att de också blir säkrare i den riktiga trafikmiljön, berättar Magnus.

Nya lagkrav, marknadskrafter och säkerhetssystem ställer ständigt krocklabbet inför nya utmaningar. Därför är det viktigt att ha nära kontakt med forskningen så att resurserna placeras rätt inför framtiden. Redan 1996, när planeringen av Säkerhetscentrum började, räknade man bland annat med att kraven på kompatibilitet - krockar mellan stora och små bilar - skulle bli ett viktigare forskningsområde i framtiden, och som i dag fått ökat fokus. Andra testtyper som har utökats på senare tid är till exempel fler tester med bakifrånkrockar, som blir allt vanligare i tät stadstrafik och vinklade sidokrockar, som är en vanlig olyckstyp i korsningar.

- Även om vi har fått göra vissa modifieringar sedan starten finns det idag i stort sett inga begränsningar för vad vi kan göra i krocklabbet, säger Magnus.

 

Förberedelse och uppföljning
Ett krockprov tar fem dagar att genomföra. Tre av dagarna ägnas åt att färdigställa provbilen; sensorer appliceras och bilarna målas i en matt färg, ofta orange, för att inte ge reflexer vid filmning. Samtidigt förbereds krockdockorna. Dagen innan provet sker en slutpreparering då mätsystem och kameror installeras. I snitt genomförs två krockprov per dag, vilket innebär att anläggningen används effektivt.

- Inom en timma kan data utläsas från krocken, men det krävs också en manuell besiktning av både bilar och krockdockor. Våra analytiker avlägger en snabbrapport till bilprojektet inom 24 timmar följt av ett mer detaljerat analysarbete som tar upp till två veckor, berättar Magnus. 

 

Virtuella simuleringar
Ca 3,5 år innan produktionen av en ny bilmodell genomförs krocksimuleringar i avancerade datorer. De fysiska testerna börjar cirka ett år innan bilmodellen kommer ut på marknaden. Då används bl a de provvagnar som bilprojektet har nyttjat för andra tester. Nödvändiga uppdateringar görs av bilarna för att de ska vara så lika slutversionen som möjligt. Inga fysiska prov görs dock om Volvo Personvagnars säkerhetsexperter inte är nöjda med resultaten från de virtuella krockarna i datamiljön.

 

På senare tid har även förebyggande säkerhetssystem, det vill säga system som hjälper till att undvika olyckor, börjat testas. Att hitta effektiva provmetoder för detta är en av de viktigaste utmaningarna för Säkerhetscentrum i Torslanda i Göteborg - en klar utveckling sedan första Volvon krocktestades från en kulle mot en betongvägg för drygt 50 år sedan.

Sökord:
Säkerhet VPS, Anläggningar, Teknik, Specialintressen, Allmänt VPS, Historik
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera