Pressmeddelanden

Världsledande krocktestteknik i Volvo Personvagnars säkerhetsarbete

 

Krocklaboratoriet vid Volvo Personvagnars Safety Centre är världens mest avancerade. Där finns ett fast och ett rörligt testspår som kan kombineras för att återskapa kollisioner med olika krockkrafter, vinklar och hastigheter. Volvo Personvagnar använder en superdator för virtuella krocktester och en krocksimulator som återskapar olika typer av kollisioner utan att förstöra bilens kaross.

 

- Kunskaperna vi får från den verkliga trafikmiljön i kombination med olika krocktester används i vår fortsatta säkerhetsutveckling, säger Thomas Broberg, Senior Technical Advisor vid Volvo Personvagnars Safety Centre.

Volvo Personvagnars Safety Centre invigdes 2000 och det har världens mest avancerade krocktestlaboratorium. Laboratoriet är i fullskala med ett fast och ett rörligt spår på 154 meter och ett 600 tons spår på 108 meter som kan vridas från 0 till 90 grader med hjälp av luftkuddar. Det innehåller också en unik krocksimulator och en superdator där en bil och dess interiör kan testas gång på gång utan att förstöras.

 

Volvo Personvagnars tekniskt avancerade krockbarriär väger 850 ton och även den kan flytas med luftkuddeteknik till olika positioner mot spåren.

- Det rörliga spåret kan vridas från 0 till 90 grader. Det ger oss en möjlighet att återskapa realistiska frontalkollisioner, både front mot front och förskjutet, en typ av olyckor som ofta leder till svåra skador på grund av de höga hastigheterna, samt sidokollisioner med två fordon från olika vinklar, säger Thomas Broberg.

 

Varje spår drivs av två elmotorer som ansluts med stålkablar. Två laserinstrument mäter bilarnas positioner och levererar data till motorerna som styr kollisionen till exakt rätt position och tid. Bilarna kopplas loss och körs fria från kablarna ett par meter före kollisionspunkten.
- Andra krocktyper som vi simulerar är till exempel runtslagning och påkörning bakifrån, säger Thomas Broberg. Krocklabbet kan också återskapa olyckor i olika trafik- och utomhusmiljöer.

 

Krocklabb och superdator

Över 400 bilar testas i fullskaliga krocktester vid Volvo Personvagnars Safety Centre varje år.

- Vi kör de här testerna för att lära oss hur människokroppen påverkas av olika typer av olyckor och för att verifiera beräkningarna från våra datorsimulerade krockar, säger Thomas Broberg.

 

Krocktesterna filmas med upp till 30 höghastighetskameror placerade ovanför, bredvid och under kollisionsplatsen, och på bilarna - både inuti och utanför. Genom att jämföra filmbilderna med information från bilens sensorer kan Volvo Personvagnar använda materialet till att utvärdera sina tester. Testdockorna är också utrustade med avancerad elektronik som läser av hur människokroppen reagerar i olika olyckssituationer.

 

- Dockorna som används i krocktesterna följer internationell standard, säger Thomas Broberg. Vid säkerhetscentret använder vi dockor av olika ålder och storlekar, från småbarn till vuxna. Det finns också olika dockor för olika krocksituationer, till exempel krocktestdockor för frontalkrockar och sidokollisioner samt speciella dockor för påkörning bakifrån.

 

Volvo personvagnar har också en superdator som gör det möjligt att göra krocktester utan att förstöra några bilar. En kollision kan därför simuleras hur många gånger som helst med olika parametrar med mycket kort framförhållning. Bilar kan säkerhetstestas virtuellt innan det ens finns en prototyp. Superdatorn har kapacitet att utföra över 45 simulerade bilolyckor per dag.

 

Krocksimulatorn

Volvo Personvagnar utför dessutom krocktester i en unik krocksimulator som använder en förstärkt bilkaross med den faktiska inredning som ska testas. Krocksimulatorn kan också återskapa tippning eller lutning i verkliga kollisioner utan att man förstör karossen. Den kan också simulera inträngning i passagerarutrymmet med hjälp av tio pistonger som representerar olika delar av bilen.

 

- När man ser ett fullskaligt krocktest i labbet, superdatorn eller simulatorn inser man hur viktigt det är att alla som åker i bilen sitter fastspända, säger Thomas Broberg. Det är förarens skyldighet att se till att alla sitter fastspända på rätt sätt - en enkel åtgärd som kan betyda skillnaden mellan liv och död.

Sökord:
Säkerhet VPS, Teknik
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.