Pressmeddelanden

HÅLLBARHET

 

 

HÅLLBARHET

 

Bilindustrin ställdes inför ett antal svåra utmaningar under 2005. De höga oljepriserna fick stor betydelse för utvecklingen i många länder. Europeiska biltillverkare fick också möta en växande konkurrens från Asien, samtidigt som priskonkurrensen skärptes i USA. De många naturkatastrofer som drabbade världen under året ökade det globala engagemanget för olika miljöfrågor. Denna trend, i kombination med stigande bränslepriser, skärpta miljökrav och ökade  miljörabatter, gjorde att bränsleförbrukningen blev viktigare för kunderna än någonsin tidigare.
Även om Volvo Personvagnar är ett relativt litet företag i bilbranschen, så är vårt varumärke, och därmed också vårt inflytande, globalt.
En av de viktigaste utmaningarna vi ställs inför som biltillverkare är att visa hur vi kan bidra till en hållbar rörlighet.
På Volvo Personvagnar innebär det ansvaret mer än att bara utveckla och erbjuda teknik och kunskaper. Vi har också en skyldighet att erbjuda våra kunder hållbara lösningar. Dessutom vill vi i partnerskap med andra aktörer bidra till att skapa lösningar på problem som rör infrastrukturen, lokalt såväl som nationellt.

  • Vårt sätt att arbeta med hållbarhetsfrågorna visar hur vi på Volvo Personvagnar lever upp till våra skyldigheter globalt och lokalt, och som biltillverkare. Vår roll är att erbjuda säkra, attraktiva bilar med goda miljöegenskaper som bidrar till våra kunders livskvalitet. Vårt arbete ska utföras på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt, vilket bland annat innebär att vi ska
  • vara en utvecklande och pålitlig arbetsgivare och affärspartner,
  • beakta miljö och sociala aspekter vid inköp, produktion och distribution,
  • bidra med kunskaper,
  • vara ärliga, öppna och aktiva i de samhällen där vi verkar.

 

Genom engagemanget i FN:s Global Compact har vi åtagit oss att arbeta för mänskliga rättigheter och en hållbar global utveckling. Detta arbete är en ständigt pågående process som ska genomsyra hela vår verksamhet och integreras i våra affärsplaner. Att detta förverkligas är alla chefers och medarbetares ansvar.

 

I en årlig rapport redovisar vi sedan år 2000 på vilket sätt vi bidrar till en hållbar utveckling. I år fokuserar vi på tre områden i vår hållbarhetsrapport:

  • Säker och hållbar rörlighet.
  • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
  • Globalisering.

 

Våra resultat när det gäller hållbarhet uppvisar en positiv trend, men många utmaningar ligger framför oss. Globala resultat är endast möjliga genom samarbete och partnerskap. Rapporten är ett av verktygen för att kommunicera med våra intressenter.

 

Läs mer och få den senaste rapporten från http://www.volvocars.com/corporation/Sustainability.
 
50230/CM

Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera