Pressmeddelanden

Miljö

 

 

 

MILJÖOMSORG

 

 

Miljöomsorg har varit ett av Volvo Personvagnars kärnvärde sedan ett trettiotal år tillbaka. Med miljöomsorg som ett kärnvärde är vårt mål att rankas som en ledare inom miljöomsorg bland världens tillverkare av premiumbilar. Vårt miljöprogram omfattar bilens hela livscykel, teknisk utveckling, effektivt resursutnyttjande och minskade emissioner. Utgångspunkten för Volvo Personvagnars filosofi är att utveckla och bygga säkra bilar med låg miljöpåverkan. Volvo bygger bilar med omsorg om både den inre och yttre miljön.

 

 

NÅGRA EXEMPEL PÅ VOLVO-LÖSNINGAR FÖR EN BÄTTRE MILJÖ:

 

 

 Hela bilen är utvecklad så att 85% av dess vikt kan återvinnas.

 

 Ett sofistikerat luftfiltersystem gör luften inuti bilen renare än den som finns utanför i tät stadstrafik.

 

 Textilier och skinnklädslar motsvarar kraven för Öko-Tex Standard 100, världens ledande miljömärkningsstandard för textil och skinn.

 

 Avgasreningen eliminerar 95-98 procent av kolmonoxiden, kväveoxiderna och kolvätena. Alla våra motorer uppfyller stränga krav på avgasrening.

 

 Kylarbeläggningen PremAir® förvandlar skadligt, marknära ozon till rent syre när bilen körs.

 

 Volvobilarna tillhör de bränslesnålaste i sina respektive klasser. Tillsammans med övriga europeiska biltillverkare har vi en kollektiv överenskommelse med EU-kommissionen att minska koldioxidutsläppen från bilar sålda i Europa med 25 % till år 2008 jämfört med 1995.

 

 Volvo FlexiFuel drivs av förnybar etanol och finns tillgänglig i Volvo S40/V50 på den svenska marknaden.

 

 Volvo S60 och V70 kan beställas med Volvos Bi-Fuelmotor. Bi-Fuelbilarna drivs med metangas (biogas eller naturgas) och med bensin som reservbränsle. Omkoppling mellan gas- och bensindrift sker automatiskt. Vid körning på biogas ger motorn i princip inget nettotillskott till växthuseffekten. Bi-Fuel finns tillgängligt för den europeiska marknaden.

 

 Alla Volvobilar är miljödeklarerade, något Volvo Personvagnar var först med att introducera. Miljövaruinformationen underlättar en miljöjämförelse av olika modeller och motorer. Den ger en unik helhetsbild av bilens miljöpåverkan under dess livslängd.

 

 Utbildning är en annan viktig förutsättning för en bättre miljö. Därför utbildas anställda hos Volvo Personvagnar och dess underleverantörer i miljöomsorg.

 

 Volvo Personvagnar är också engagerat i flera miljöprojekt - allt från Volvos Miljöpris till Volvo Adventure, ett miljöutbildningsprogram för ungdomar i hela världen. Programmet genomförs i samarbete med FNs miljöorgan UNEP (United Nations Environment Programme).

 

 Volvo Personvagnar var ett av de första biltillverkarna i världen att erhålla ett globalt certifikat för miljöstandarden ISO 14001. Standarden säkerställer att vi kontinuerligt minskar miljöpåverkan från våra bilar och vår verksamhet.

 

VOLVO PERSONVAGNARS MILJÖTRADITION

 

1945 Volvo inför återanvändning av reservdelar – ett utbytessystem

 

1972 Global miljökonferens i Stockholm: Volvo diskuterar kritiskt bilens roll i samhället

1974  Oxiderande katalysatorer – föregångare till dagens katalysatorer

1976  Trevägskatalysatorn som renar farliga avgaser upp till 90%

1982  Torslandafabriken värms med spillvärme från oljeraffinaderi

1987  Torslandafabrikens vattenrening tar bort 90% av skadliga ämnen

1989  Ny offensiv miljöpolicy

1989 Volvo inför livscykelanalyser med EPS-metoden (Environmental Priority Strategies)

1989  Teknologi för alkoholdrift: Renaste bil som dittills testats 

1989  Intern miljörevision införs

1989  Plastmaterial i Volvobilar märks för demontering

1989 Volvos Miljöpris delas ut för första gången

1990 Volvos Miljöpris delas ut för första gången

 


1991  Volvo först med bil fri från ozonskiktsnedbrytande klorflourkarboner (CFC)

1991  Världens renaste måleri i Torslandafabriken

 

1992  Asbest borttaget ur bilproduktionen

1992  Volvo Environmental Concept Car (ECC)

1993  Klorflourkarboner (CFC) borttaget ur nya Volvobilars kylsystem

1994  ECRIS, ny forskningsanläggning för miljöanpassad återvinning

1995  Volvo Bi-Fuel, Volvos första generation med metangasdrift

1995  Standarder för förbättrat miljöarbete hos återförsäljare införs

1995  Lansering av Volvos miljöanpassade bilvårdsprodukter – Car & Eco Care

1996  Volvo Dialog om miljön – miljöutbildning för alla anställda

1996  Introduktion av miljökrav på leverantörer

1998  PremAir® – kylarbeläggning som omvandlar
skadligt marknära ozon till rent syre

1998  Volvo första biltillverkare med miljövarudeklaration (tidigare EPD) för bilar

1999  Luftkvalitetssystem (IAQS) införs som tillval för renare kupéluft

1999  Volvos Miljöpris delas ut för tionde året i rad

2000  ULEV-motorer finns tillgängliga globalt

2001  Ny generation Bi-Fuel-bilar

2002  Volvo Adventure miljöutbildningsprogram för skolungdom (ursprungligen Volvo Young Environmentalist Award)

2002  PZEV-motorn introduceras i Kalifornien

2002  Nya Volvobilar kan återvinnas till 85%

2003  Volvo Personvagnar globalt ISO 14001-certifierade

2004 Introduktion av partikelfilter för dieselmotorer

2004 Volvos nya V8-motor först i världen att uppfylla ULEV II

2004  Volvo 3CC – konceptbil för framtida hållbar mobilitet

2004  Volvo S40 1.6D blir första bilen från Volvo som drar under 5 l/100 km

2005 Introduktion av Volvo S40/V50 FlexiFuel, en motor som drivs av förnybar etanol

 

2006   Clean Zone Interior Package (CZIP) för dem som lider av astma och allergi rekommenderas av svenska Astma- och Allergiförbundet

Sökord:
Säkerhet VPS, Miljö VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.