Bilder

Volvo Museum - interior from the museum - ÖV4 (Volvo Jakob) open wagon.

30 apr, 2010 ID: 32500
Volvo Museum - interior from the museum - ÖV4 (Volvo Jakob) open wagon.
Volvo Museum was opened in 1995. The ownership is shared between AB Volvo and Volvo Car Corporation.
Sökord:
Företagsnyheter, Övrigt, Produktnyheter

Upphovsrätten till innehållet ägs av Volvo Personvagnar/Volvo Personbilar, Public Affairs, SE-405 31 Göteborg, eller dess marknadsbolag. Alla rättigheter förbehålls.


Bilderna får inte ändras. De får däremot laddas ner för redaktionellt och privat bruk.


För kommersiell användning krävs ett skriftligt förhandsmedgivande av Volvo Personvagnar/Volvo Personbilar. Kontakta Din lokala representant för Volvo Personvagnar. Se Säljmarknader. Genom att ladda ner och använda bilder och annat material accepterar användaren automatiskt ovanstående villkor.