Bilder

The Hain family

jan 09, 2017 ID: 202081
The Hain family
The Hain family, from Gothenburg in Sweden, are the first people chosen to take part in Drive Me, a real-life autonomous drive research program using real cars, in real traffic.
Sökord:
Människor, Autonom körning

Upphovsrätten till innehållet ägs av Volvo Personvagnar/Volvo Personbilar, Public Affairs, SE-405 31 Göteborg, eller dess marknadsbolag. Alla rättigheter förbehålls.


Bilderna får inte ändras. De får däremot laddas ner för redaktionellt och privat bruk.


För kommersiell användning krävs ett skriftligt förhandsmedgivande av Volvo Personvagnar/Volvo Personbilar. Kontakta Din lokala representant för Volvo Personvagnar. Se Säljmarknader. Genom att ladda ner och använda bilder och annat material accepterar användaren automatiskt ovanstående villkor.