Pressemeldinger

Volvo Cars’ standard sikkerhetsteknologi reduserer antall skademeldinger med 28 prosent

 

En av verdens mest omfattende vitenskapelige undersøkelser av antikollisjonssystemer i biler viser at Volvo Cars’ standard City Safety-teknologi reduserer antall forsikringssaker knyttet til påkjørsler bakfra med 28 prosent.

 

Undersøkelsen av City Safety-teknologien bygger på data fra forsikringssaker hos de svenske forsikringsselskapene If og Volvia, og demonstrerer tydelig effekten av antikollisjonssystemer med automatisk nedbremsing.

 

Den viktigste fordelen med City Safety-teknologien er færre forekomster av whiplash og andre nakkeskader forårsaket av trafikkulykker i lav hastighet. En annen fordel for Volvo-eiere er lavere risiko for skader på bilen med påfølgende kostnader.

 

Sterkt statistisk utvalg
Undersøkelsen bygger på omfattende data fra forsikringsselskaper, som dekker over 160 000 biler i trafikken. Dette gjør undersøkelsen enestående i forskningen på antikollisjonssystemer. I motsetning til data fra politiet og andre beredskapstjenester, omfatter dataene fra forsikringsselskapene alle typer ulykker – uavhengig av om de medførte personskade eller ikke. Dette gir et mer helhetlig bilde av effekten av Volvo Cars’ standard City Safety-teknologi i praksis.

 

– Volvo Cars lanserte sin første antikollisjonsteknologi i 2006. I 2008 ble City Safety innført som standard i alle nye Volvo-modeller. Siden den gang har vi overvåket effekten av antikollisjonssystemene våre i Volvoer over hele Sverige, hvor Volvo Cars har en markedsandel på 20 prosent. Dette gir oss et sterkt statistisk utvalg å bygge på, ettersom hver femte bil på svenske veier er en Volvo, forteller Magdalena Lindman, teknisk ekspert på analyse av trafikksikkerhetsdata hos Volvo Cars.

 

Tallene fra undersøkelsen viser at biler utstyrt med de to første generasjonene av City Safety (aktiv automatisk nedbremsing i hastigheter på opptil henholdsvis 30 og 50 km/t i enkelte trafikksituasjoner), var involvert i 28 prosent færre ulykker og påfølgende forsikringssaker.

 

Billigere forsikring
Volvo Cars’ nyskapende City Safety-teknologi gir dessuten Volvo-eiere umiddelbare fordeler, ettersom forsikringsselskaper i flere markeder gir dem mellom 20 og 25 prosent lavere forsikringspremier.

 

Antikollisjonssystemer blir stadig mer populære blant pendlere som tilbringer mye tid bak rattet i rushtrafikk, der risikoen for kollisjoner i lav hastighet er temmelig høy. I 2008 ble City Safety innført som standard i alle nye Volvo-modeller. Første generasjon av teknologien fungerte i hastigheter på opptil 30 km/t, noe som ble økt til 50 km/t fra 2013. I 2015 ble City Safety oppdatert i XC90 og fungerer nå i alle hastigheter*.

 

Et skritt nærmere selvkjørende biler
– Vi ser på den løpende utviklingen av antikollisjons  og styreassistentsystemene våre som stadig nye skritt mot selvkjørende biler. Volvo Cars er allerede i førersetet når det gjelder utvikling av selvkjørende biler, og det gode ryktet vårt innen bilsikkerhet er en stor fordel. Vi tror at antikollisjonssystemer vil gjøre det mulig å lage biler som ikke kan kollidere, slik at bilistene kan velge å kjøre eller bli kjørt trygt frem til bestemmelsesstedet, forteller Magdalena Lindman.

 

Volvo Cars har lenge hatt som mål at ingen skal miste livet eller bli alvorlig skadet i en ny Volvo etter 2020. Det mer langsiktige målet er å designe biler som ikke kan kollidere.

 

Resultatene av denne uavhengige undersøkelsen, som tar for seg forbedringer og effekt av antikollisjonssystemer, ble presentert i forbindelse med den 24. ESV-konferansen (Enhanced Safety of Vehicles), en internasjonal konferanse om bilsikkerhet som ble avholdt i Göteborg 8.–11. juni.

 

Kort om ESV-konferansen
Det er avdelingen for bilsikkerhet i National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), en føderal etat underlagt USAs transportdepartement, som er ansvarlig for innføringen av ESV-konferansen (Enhanced Safety of Vehicles). Denne internasjonale konferansen om bilsikkerhet avholdes annethvert år på et sted som avtales mellom de deltakende nasjonale fokuspunktene (NFP).

 

Konferansen arrangeres av et ESV-medlemsland som velges på forhånd av NFP-ene som representerer de deltakende landenes transportorganisasjoner. Blant deltakerne på ESV-konferansen finner vi statsråder, bilprodusenter og deres leverandører, sikkerhetsforskere og andre eksperter på bilsikkerhet, fagfolk innenfor medisin, forsikring, jus og politikk, forbrukere, akademikere, studenter og internasjonale medier.

 


*Gjelder bare for den nye Volvo XC90. I andre nyproduserte Volvo-modeller fungerer City Safety i hastigheter på opptil 50 km/t.

Nøkkelord:
Produktnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.