Bilder

Volvo V60

jul 05, 2010 ID: 33378
Volvo V60
City Safety automatically brakes if the driver fails to react in time when the vehicle in front slows down or stops. Works in speeds up to 50 kph.
Nøkkelord:
Old V60, Sikkerhet, Exterior, Illustration

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.