Bilder

Volvo 850 (1992)

jul 25, 2014 ID: 6436
Volvo 850 (1992)
The first integrated booster cushion was an ingenious fold down and out version in the rear centre position, introduced in 1990.
Nøkkelord:
850, Sikkerhet, Historisk, Interior, Detail, 1991

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.