Bilder

Volvo S40, rear seat

des 28, 2004 ID: 6434
Volvo S40, rear seat
Double integrated pop-up booster cushions in the outer rear seats were introduced in the Volvo S40 in 1995.
Nøkkelord:
S40, Interior, Detail, 1995, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.