Bilder

Volvo's first rearward-facing child seat

sep 04, 2002 ID: 5944
Volvo's first rearward-facing child seat
Volvo's first rearward-facing child seat came in 1972
Nøkkelord:
Sikkerhet, Historisk, Interior, Detail

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.