Bilder

Volvo Concept 40.2 front

mai 18, 2016 ID: 190844
Volvo Concept 40.2 front
Volvo Cars' Concept 40.2 displays the new familial look but with a totally unique character that is in turns progressive, sporty and youthful.
Nøkkelord:
Exterior, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.