Bilder

Volvo Concept 40.1 detail

mai 18, 2016 ID: 190837
Volvo Concept 40.1 detail
A captivating and intriguing mix of positive and negative surfaces combine to deliver a progressive and wholly unexpected slant on Volvo Cars' new design language.
Nøkkelord:
Exterior, Detail, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.