Persberichten

De kleine volledig elektrische SUV Volvo EX30 heeft de laagste koolstofvoetafdruk van alle Volvo’s tot nu toe

De nieuwe Volvo EX30 belichaamt alle geweldige dingen van Volvo Cars: een kleine, volledig elektrische SUV voor het moderne tijdperk. Hij werd ontworpen om veilig te zijn en een kleinere CO2-voetafdruk te hebben dan alle Volvo’s tot nu toe.

 

Door de emissies aan te pakken in de hele productie- en levenscyclus van de Volvo EX30 zijn we erin geslaagd om zijn totale koolstofvoetafdruk over 200.000 km rijden terug te dringen tot onder de 30 ton*. Dat is een vermindering met 25 procent ten opzichte van onze volledig elektrische C40- en XC40-modellen en dus een goede stap in de richting van ons doel om de totale CO2-emissies per auto tussen 2018 en 2025 met 40 procent te doen dalen.

 

Als volledig elektrische auto produceert de Volvo EX30 geen uitlaatgassen, wat natuurlijk bijdraagt tot een lagere koolstofvoetafdruk. De impact op de luchtkwaliteit kan zeer groot zijn: uit nieuw onderzoek van de University of Southern California* bleek bijvoorbeeld dat zelfs een kleine toename van het aantal elektrische auto’s in een gebied een direct positief effect heeft op het aantal bezoeken aan de dienst spoedgevallen als gevolg van astma.

 

Maar om de totale koolstofvoetafdruk van een auto te verminderen, is elektrificatie niet voldoende. Een auto wordt niet alleen bestuurd, hij wordt ook ontworpen, ontwikkeld, gebouwd en vervoerd - en al die stappen bieden kansen om de uitstoot van broeikasgassen verder te beperken.

 

“Onze nieuwe EX30 is een grote stap in de juiste richting voor onze duurzaamheidsambities,” zei Anders Kärrberg, hoofd Global Sustainability. “Tegen 2025 willen we onze totale CO2-uitstoot per auto met 40 procent verminderen ten opzichte van het niveau van 2018 door een vermindering met 50% van de totale uitlaatemissies en een vermindering met 25% van de emissies van onze activiteiten, de aankoop van grondstoffen en toeleveringsketen - allemaal met het oog op onze ambitie om tegen 2040 een klimaatneutraal bedrijf te zijn.”

 

Gerecycleerde materialen wat de klok slaat

Hoe hebben we de CO2-voetafdruk van de Volvo EX30 verminderd tot 75 procent van onze huidige elektrische modellen? Allereerst betekent een kleinere auto dat er minder materiaal nodig is om hem te produceren. Aangezien aluminium en staal twee van de belangrijkste bronnen van productiegerelateerde CO2-emissies zijn, kunnen wij en u als klant hier een groot verschil maken.

 

Bovendien gebruiken we niet alleen minder staal en aluminium bij het bouwen van onze nieuwe kleine SUV, een groter deel ervan is ook gerecycleerd. Ongeveer een kwart van al het aluminium dat bij de bouw van de auto wordt gebruikt, is gerecycleerd, net als ongeveer 17 procent van al het staal dat wordt gebruikt bij de productie van een Volvo EX30, waardoor de impact op het milieu van die materialen verder wordt verminderd.

 

Die aanpak wordt voortgezet aan de binnenkant, want het duurzaamste onderdeel is het onderdeel dat niet bestaat. Door optimalisatie als leidend duurzaam ontwerpprincipe te gebruiken, zijn onze ontwerpers erin geslaagd om meerdere functies in de Volvo EX30 binnen één onderdeel te combineren. Dat vermindert het aantal onderdelen aan de binnenkant zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit.

 

Ook het materiaal dat voor de Volvo EX30 wordt gebruikt, draagt bij aan een duurzamere manier om nieuwe auto's te creëren. Ongeveer 17 procent van alle kunststoffen in de auto, van de interieuronderdelen tot de bumpers is gerecycleerd – het hoogste percentage in een Volvo tot nu toe.

 

Een nieuwe stap in de richting van klimaatneutraliteit

Een ander cruciaal domein voor emissiereductie is de productie- en toeleveringsketen, bijvoorbeeld door de levering van schone energie. De Volvo EX30 zal worden gebouwd in een fabriek die wordt aangedreven door een hoge mate van klimaatneutrale energie, waaronder 100 procent klimaatneutrale elektriciteit.

 

Wat de toeleveringsketen betreft, hebben we voor deze auto samengewerkt met onze eersterangsleveranciers en 95 procent van hen heeft zich ertoe verbonden om tegen 2025 alleen maar hernieuwbare energie in hun productie te gebruiken. Bij een meerderheid van hen is dat trouwens al het geval. Dat weerspiegelt onze ambitie om niet alleen de emissies in onze eigen activiteiten te verminderen, maar ook partners in onze bredere toeleveringsketen aan te moedigen hetzelfde te doen.

 

Ook het productieproces van de Volvo EX30 werd op verschillende manieren gestroomlijnd. Zo vertegenwoordigt de auto tijdens de productie een van onze hoogste percentages materiaalgebruik in gestanste carrosseriedelen.

 

En terwijl we de uitdaging van de traceerbaarheid van materialen blijven aanpakken, vooral bij de productie van de batterijen voor de Volvo EX30, hebben we blockchaintechnologie gebruikt om kritieke grondstoffen te traceren, waaronder lithium, mangaan, kobalt, grafiet en nikkel.

 

Slimmere en duurzamere materialen

Aan de binnenkant gebruiken we een breed scala aan gerecycleerde en hernieuwbare materialen voor de stoelen, het dashboard en de deuren, waaronder denim, vlas en een wolmix die ongeveer 70 procent gerecycleerd polyester bevat. Vooral het denim is een goed voorbeeld van hoe je materialen slimmer en duurzamer kunt gebruiken.

Voor de denim interieurdecoratie gebruiken we vezels die anders afvalproducten van het recyclageproces van denim zijn. Wanneer jeans worden gerecycleerd, worden de versnipperde vezels tot garen gedraaid en worden lange vezels met elkaar verbonden. De korte vezels worden echter weggegooid als afval. Wij hebben die korte vezels gered door ze te gebruiken in onze denim interieurdecoratie.

 

Kleiner, maar zonder compromissen

Alles samen levert dat een auto die een zogenaamde cradle-to-gate CO2-impact heeft van naar schatting 18 ton. Cradle-to-gate beschrijft de CO2-impact van de winning van grondstoffen tot de afgewerkte auto die bij de dealer wordt geleverd, dus voordat er mee wordt gereden.

De EX30 is ontworpen om aan het einde van zijn levensduur voor 95 procent te worden teruggewonnen door de materialen te recycleren en energie terug te winnen uit wat niet kan worden teruggewonnen.

Kortom, de Volvo EX30 geeft je als klant meer mogelijkheden om over te schakelen op een kleinere wagen en je persoonlijke CO2-impact te verminderen, zonder dat je moet inboeten op veiligheid, rijcomfort of gemak. Dat is goed voor jou als chauffeur en minder schadelijk voor het milieu.

De nieuwe Volvo EX30 zal op 7 juni worden onthuld en kan op dezelfde dag worden besteld of gereserveerd in geselecteerde markten.

 

De kleine lettertjes

  • De berekening van de koolstofvoetafdruk van minder dan 30 ton over 200.000 km rijden is gebaseerd op het gebruik van elektriciteit voor het opladen uit de EU27-elektriciteitsmix.
  • De laagste koolstofvoetafdruk van alle Volvo’s tot nu toe heeft betrekking op wereldwijd verkrijgbare producten over meer dan 200.000 km rijden.
  • Voor meer inzichten in het Californische onderzoek naar het verband tussen elektrische auto's en luchtkwaliteit, zie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969723003765
  • Rijbereik en energie-efficiëntie overeenkomstig de realistische WLTP-cyclus onder gecontroleerde omstandigheden voor een nieuwe wagen. Het werkelijke rijbereik kan variëren. Cijfers zijn gebaseerd op het voorlopige doel.
  • De specificaties van de auto en het precieze klantenaanbod kunnen van land tot land verschillen. Ga naar volvocars.com voor meer informatie.
  • Koolstofvoetafdruk en cradle-to-gate CO2-waarden op basis van beoordeling. Later dit jaar wordt een geverifieerd levenscyclusanalysedocument gepubliceerd.

 

-------------------------------

 

Volvo Cars in 2022
Voor het volledige jaar 2022 liet Volvo Car Group een bedrijfswinst optekenen van 22,3 miljard SEK. De omzet in 2022 bedroeg 330,1 miljard SEK, met wereldwijd 615.121 verkochte auto’s.

 

Over Volvo Car Group
Volvo Cars is opgericht in 1927. Vandaag is het bedrijf een van de bekendste en meest gerespecteerde automerken ter wereld en verkoopt het aan klanten in meer dan 100 landen. Volvo is genoteerd op de Nasdaq Stockholm-beurs, waar het wordt verhandeld onder het tickersymbool ‘VOLCAR B’.

 

Volvo Cars wil zijn klanten op een persoonlijke, duurzame en veilige manier ‘Freedom to Move’ bieden. Dat blijkt uit zijn ambitie om tegen 2030 een volledig elektrische-autofabrikant te zijn en uit zijn engagement om de verlaging van zijn CO2-voetafdruk te blijven voortzetten, met het doel om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn.

 

In december 2022 telde Volvo Cars ongeveer 43.200 voltijdse werknemers. De hoofdzetel, productontwikkeling, marketing en administratie van Volvo Cars zijn hoofdzakelijk gevestigd in Göteborg, Zweden. De autofabrieken van het bedrijf zijn gevestigd in Göteborg (Zweden), Gent (België), South Carolina (VS), Chengdu, Daqing en Taizhou (China). Daarnaast heeft het bedrijf ook R&D- en ontwerpcentra in Göteborg, Camarillo (VS) en Shanghai (China).

 

Neem voor meer informatie contact op met:

Volvo Cars Media Relations

+46 31-59 65 25

media@volvocars.com

 

Volvo Cars Investor Relations

+46 31-793 94 00

investors@volvocars.com

Keywords:
Product News, EX30, 2024
De beschrijving en de feiten vermeld in het persmateriaal hebben betrekking op het internationale aanbod van auto's van Volvo Cars. De apparatuur kan optioneel zijn. Specificaties kunnen per land verschillen en onderhevig zijn aan verandering zonder kennisgeving.
Media contacten