Persberichten

Resultaten Volvo Cars Q1: stabiele start van 2023, terwijl het bedrijf zijn lopende transformatie realiseert met betere resultaten

  • Omzet in Q1 bedroeg 95,7 miljard SEK (74,3 miljard SEK in Q1 2022)
  • Bedrijfsopbrengsten in Q1 bedroegen 5,1 miljard SEK (6,0 miljard SEK in Q1 2022)
  • Bedrijfsopbrengsten in Q1 (zonder de joint ventures en partners) bedroegen 6,3 miljard SEK (5,9 miljard SEK in Q1 2022)
  • EBIT-marge in Q1 bedroeg 5,3% (8,1% in Q1 2022)
  • EBIT-marge in Q1 (zonder de joint ventures en partners) bedroeg 6,6% (7,9% in Q1 2022)
  • Gewone winst per aandeel in Q1 bedroeg 1,21 SEK (1,29 SEK in Q1 2022)
  • Aandeel volledig elektrische auto’s in Q1 was 18% (8% in Q1 2022)

Volvo Cars meldt vandaag een stijging van de bedrijfswinst met 7%, exclusief joint ventures en partners, tot 6,3 miljard SEK en een EBIT-marge van 6,6% voor het eerste kwartaal van 2023. Terwijl de resultaten voor het kwartaal verbeterden, ondanks de nog steeds hoge grondstofprijzen en aanhoudende onrust in de wereld, blijft Volvo Cars zich richten op zijn transformatieprioriteiten. Het tussentijdse verslag over het eerste kwartaal van 2023 is hier te vinden.

“We zijn 2023 stabiel begonnen en zetten onze lopende transformatie voort met een hogere omzet en hogere kernwinsten in het eerste kwartaal”, aldus Jim Rowan, President en Chief Executive Officer. “Met deze prestaties hebben we een sterke basis gelegd voor de rest van 2023, maar we blijven waakzaam in de aanhoudende onrust in de wereld. Onze focus ligt op de uitvoering.”

In het eerste kwartaal is de verkoop van Volvo Cars met 10% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, waarbij de verkoop van volledig elektrische auto's met 157% is toegenomen. Die prestatie bracht het aandeel volledig elektrische auto's op 18%, ten opzichte van 8% in het eerste kwartaal vorig jaar. Het toont aan dat Volvo Cars een van de snelste transformators in de sector is, en tegelijkertijd prijsdiscipline blijft aanhouden.

Deze groei werd gerealiseerd met slechts twee volledig elektrische modellen – de XC40 en de C40. Volvo Cars wil de komende jaren nog meer volledig elektrische auto's op de markt brengen, minstens één per jaar tot halverwege het decennium, gebouwd op elektrische architectuur van de volgende generatie en core computing-technologie. Dit uitrolplan zal het bedrijf stevig op koers zetten richting zijn ambitieuze transformatiedoelen.

Het gloednieuwe, elektrische SUV-paradepaardje van het bedrijf, de Volvo EX90, die vorig jaar wereldwijd werd gelanceerd, werd zeer goed onthaald bij de klanten. Dit heeft de stoutste en meest ambitieuze interne verwachtingen van het bedrijf overtroffen. Volvo Cars heeft de orderboeken voor de Volvo EX90 voorlopig gesloten omdat de eerste productiereeks helemaal is uitverkocht, maar ze zullen binnenkort heropenen. De sterke respons van klanten heeft het bedrijf hernieuwd vertrouwen gegeven in zijn strategie en roadmap voor de toekomst.

Ook de inspanningen van Volvo Cars om de CO2-voetafdruk per auto te verminderen, verlopen volgens plan. In het eerste kwartaal was de CO2-uitstoot 20% lager in vergelijking met de benchmark van 2018, wat de ambities van het bedrijf voor het midden van het decennium om de CO2-uitstoot per auto met 40% te verminderen ondersteunt.

Operationele en financiële prestaties Q1

De omzet tijdens de eerste drie maanden steeg met 29% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar tot 96 miljard SEK. De stijging is te danken aan de dubbelcijferige groei van de detailhandel voor het kwartaal ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

De EBIT tijdens het eerste kwartaal, exclusief joint ventures en partners, steeg met 7% ten opzichte van de dezelfde periode vorig jaar en bedroeg 6,3 miljard SEK. De stijging van de EBIT werd gerealiseerd ondanks de nog steeds hoge grondstofprijzen. Deze prestatie was het resultaat van hogere verkochte volumes tijdens de periode, een hogere prijs per auto, een gunstige geografische mix en de effecten van prijsacties die vorig jaar werden opgestart, vooral in Europa. Het bedrijfsbrede initiatief om de middelen efficiënter te gebruiken en te optimaliseren wint ook aan kracht door directe besparingen die hebben bijgedragen aan de onderliggende winstgevendheid. Het bedrijf zal zich op dit initiatief blijven focussen.

2023 – vooruitblik op de rest van het jaar

2023 wordt opnieuw een cruciaal jaar in de lopende transformatie van het bedrijf. Over een paar maanden zal Volvo Cars een nieuwe, volledig elektrische kleine SUV op de wereld loslaten, waarmee het bedrijf een nieuwe doelgroep zal aanboren en met een concurrerende prijs. Deze nieuwe auto zal voortbouwen op de sterke respons van klanten op de Volvo EX90. Met deze twee nieuwe state-of-the-art SUV's zal Volvo Cars zowel de top van de premium elektrische markt als het instapniveau van het premium segment bestrijken. Samen zullen ze het bestaande assortiment van de volledig elektrische XC40 en C40 aanvullen. Dat maakt het bedrijf klaar voor een toekomst met sterke groei en hogere winstmarges op volledig elektrische auto's.

Het bedrijf maakt zich ook op om zijn activiteiten in het Verenigd Koninkrijk, de op twee na grootste markt wat detailhandel betreft, te transformeren van een traditionele groothandel naar een direct-to-consumer-model door een echte omnichannel-ervaring voor klanten te creëren. Met volvocars.com als het belangrijkste verkoopkanaal zal het bedrijf de administratieve lasten wegnemen en de algehele efficiëntie van het systeem verhogen, wat na verloop van tijd zal zorgen voor een betere ervaring voor de klant en lagere kosten voor het bedrijf. De lessen uit de transformatie in het VK zullen cruciaal zijn, want het bedrijf is van plan om nog meer markten consumentgericht te maken.

Maar terwijl de koers duidelijk blijft, moet Volvo Cars ook door een steeds turbulenter wordende externe omgeving navigeren. Wereldwijd blijft de algemene vraag naar zijn auto's gezond, maar er zijn regionale verschillen en schommelingen. Over het algemeen blijft de grootte van het orderboek echter stabiel en op historisch hoge niveaus. Maar aangezien de externe omgeving moeilijk en volatiel blijft, houdt het bedrijf de vraag- en prijstrends nauwlettend in de gaten.

Aangezien Volvo Cars een van de pioniers was in de sectorbrede transformatie naar elektrificatie en core computing-technologie, werd het harder getroffen door de kosten van lithium die de afgelopen twee jaar met 800% de hoogte invlogen. Nu zien we de lithiumprijzen dalen, waardoor de onderliggende winstgevendheid van elektrische auto's zou moeten verbeteren. Hoewel het volledige effect van deze prijsdaling pas over enkele maanden voelbaar zal zijn als gevolg van vertraging en prijsindexering, is de trend positief.

Ook de productie is sinds het vierde kwartaal van vorig jaar verder verbeterd. In de eerste drie maanden van 2023 produceerde het bedrijf 9% meer auto's, met inbegrip van Polestar-auto's, dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Hoewel sommige tekorten aanhouden en de productie in het tweede kwartaal van dit jaar nog steeds zullen beïnvloeden, is het bedrijf voorzichtig optimistisch over 2023. Als er zich geen onverwachte verstoringen in de toeleveringsketen voordoen, verwacht Volvo Cars een sterke dubbelcijferige groei van de detailhandelsverkopen voor het jaar en een verdere groei van de verkoop van volledig elektrische auto's, waardoor hun aandeel zelfs hoger zal zijn dan het aandeel van 11% van vorig jaar.

De macro-economische context blijft moeilijk, maar Volvo Cars heeft er alle vertrouwen in dat het deze tegenwind het hoofd kan bieden en zijn transformatie kan realiseren. De inspanningen van het bedrijf op het gebied van kostenefficiëntie en optimalisatie van middelen beginnen op bepaalde gebieden vruchten af te werpen, met een grotere focus op de competenties en kostenstructuren die nodig zullen zijn voor de toekomst en de transformatie. Gezien het langdurige karakter van de tegenwind waar de sector waarschijnlijk mee te maken zal krijgen, bekijkt Volvo Cars ook of verdere gerichte kostenmaatregelen nodig zijn die duurzaam zijn in de tijd en die zullen bijdragen aan groei. Volvo Cars blijft standvastig op het gebied van efficiëntie en productiviteit en streeft naar een kostenbewuste mentaliteit in het hele bedrijf en bij alle leveranciers.

Kortom, de transformatiemotor van Volvo Cars krijgt meer vaart nu het bedrijf een leider wil zijn op het gebied van mobiliteit van de volgende generatie. De Volvo van de toekomst zal volledig elektrisch zijn, veiliger dan ooit, steeds meer online worden verkocht, worden aangedreven door geavanceerde centrale computers, op zelf ontwikkelde software draaien, en mettertijd steeds beter worden dankzij regelmatige over-the-air-updates.

 

Deze mededeling bevat informatie die Volvo Car AB (publ) openbaar moet maken krachtens de Verordening marktmisbruik van de EU (EU nr. 596/2014). De informatie werd openbaar gemaakt via het agentschap van de contactpersoon op 27 april 2023 om 7 u. MET.

Keywords:
Corporate News, Regulatory Notices
De beschrijving en de feiten vermeld in het persmateriaal hebben betrekking op het internationale aanbod van auto's van Volvo Cars. De apparatuur kan optioneel zijn. Specificaties kunnen per land verschillen en onderhevig zijn aan verandering zonder kennisgeving.
Media contacten