Försäljningssiffror

Sverige - Retail Deliveries By Car Model - december 2020

Models december 2020 december 2019 % Ackumulerat från årets början 2020 Ackumulerat från årets början 2019 %
S60/S60CC/V60/V60CC 1,853 3,202 -42.1 % - 0 -
S90/V90 1,175 2,441 -51.9 % - 0 -
XC40 1,128 1,722 -34.5 % - 0 -
XC60 1,538 2,398 -35.9 % - 0 -
All New XC90 230 525 -56.2 % - 0 -