Försäljningssiffror

Sweden - Retail Sales By Car Model - september 2020

Models september 2020 september 2019 % Ackumulerat från årets början 2020 Ackumulerat från årets början 2019 %
S60/S60CC/V60/V60CC 1,668 1,800 -7.3 % - 0 -
V40 0 24 - - 0 -
S90/V90 589 800 -26.4 % - 0 -
XC40 878 462 90.0 % - 0 -
XC60 1,276 974 31.0 % - 0 -
All New XC90 152 209 -27.3 % - 0 -