Pressemeldinger

Ingen Volvo har lavere karbonavtrykk enn denne

Snart lanserer Volvo Cars den nye elbilen Volvo EX30, selskapets minste SUV noen gang. Sikkerhet og bærekraft har vært nøkkelord i utformingen av bilen, som vil avgi det laveste karbonavtrykket fra en Volvo-bil noensinne. 

 

Ved å kutte utslipp i både produksjon og livsløpet til Volvo EX30, har Volvo Cars lyktes med å redusere bilens totale karbonavtrykk (over 200 000 km med kjøring) til under 30 tonn*. Dette er en reduksjon på 25 prosent sammenlignet med Volvos elbiler C40 og XC40, og et godt skritt mot målet om å kutte selskapets samlede CO2-utslipp per bil med 40 prosent mellom 2018 og 2025. 

 

Elbilen Volvo EX30 har null i eksosutslipp i bruksfasen, som naturlig nok bidrar til et lavere totalt karbonavtrykk. Men en elektrisk drivlinje i seg selv er ikke det eneste kan gjøres for å redusere en bils totale utslipp. Biler blir nemlig ikke bare kjørt, de blir også designet, utviklet, produsert og transportert – og alle disse stegene betyr muligheter til utslippskutt. 
 

– Nye EX30 er et stort skritt i riktig retning for våre bærekraftsambisjoner. Innen 2025 har vi som mål å redusere våre samlede karbonutslipp per bil med 40 prosent fra 2018-nivåene, gjennom en 50 prosent reduksjon i totalt eksosutslipp, og en 25 prosent reduksjon i utslipp fra virksomhet, råvarer og verdikjede – alt på vei mot vår ambisjon om å være et klimanøytralt selskap innen 2040, sier Anders Kärrberg, global leder for bærekraft i Volvo Cars. 

 

Resirkulerte materialer  

Det er flere årsaker til at Volvo EX30 har et CO2-avtrykk på 75 prosent av selskapets andre elektriske modeller. For det første er bilen mindre av størrelse, som betyr at den trenger mindre produksjonsmaterialer. Ettersom aluminium og stål er to av de største bidragsyterne til produksjonsrelaterte karbonutslipp, utgjør dette en betydelig forskjell. 

 

I tillegg til å bruke mindre stål og aluminium totalt i EX30, har bilen en større andel resirkulert materiale av de to. Rundt en fjerdedel av aluminiumet i bilen er resirkulert, og det samme er rundt 17 prosent av stålet.  

 

Samme tilnærming gjelder innvendig i bilen. Designerne har brukt optimalisering som designprinsipp for bilen, og lyktes med å kombinere flere funksjoner i én og samme komponent innvendig i bilen. Dette har redusert antall deler, uten å gå på akkord med funksjonalitet.  

 

Materialbruken i Volvo EX30 er en annen bidragsyter til en mer bærekraftig måte å produsere nye biler på. Rundt 17 prosent av all plast i bilen, fra interiørkomponenter til utvendige støtfangere, er resirkulert. Dette er den høyeste prosentandelen resirkulert plast i en Volvo-bil noensinne. 

 

Et nytt skritt mot klimanøytralitet 

Et annet avgjørende område innen utslippskutt er produksjons- og forsyningskjeden, for eksempel gjennom tilførsel av ren energi. Volvo EX30 skal bygges i en fabrikk drevet av en stor andel klimanøytral energi, inkludert 100 prosent klimanøytral elektrisitet. 

 

Når det gjelder forsyningskjeden, har Volvo Cars jobbet tett med leverandørene med tanke på bærekraft. 95 prosent av dem har forpliktet seg til å bruke 100 prosent klimanøytral energi i produksjonen innen 2025, og mange av dem er der allerede. Dette reflekterer Volvo Cars’ ambisjon om å ikke bare redusere utslipp i egen virksomhet, men også oppfordre partnerne i den utvidede forsyningskjeden til å gjøre det samme. 

 

Bilens produksjonsprosess har også blitt strømlinjeformet på flere måter, og EX30 har en svært høy andel materialutnyttelse i karosserideler gjennom produksjonen.

 

For å hanskes med utfordringene knyttet til sporbarhet av materialer, særlig i produksjonen av batteripakkene til Volvo EX30, brukes blokkjede-teknologi. Dette gjør det mulig å spore opprinnelsen til viktige råvarer, som litium, mangan, kobolt, grafitt og nikkel.  

 

Bærekraftige materialer 

I bilens interiør brukes et bredt utvalg resirkulerte og fornybare materialer, blant annet til seter, dashbord og dører. Bilen har materialer som denim, lin og en ullblanding som også inneholder rundt 70 prosent resirkulert polyester. Særlig denimen er et godt eksempel på hvordan man kan bruke materialer på smartere og mer bærekraftige måter. 

 

For å lage interiørdekoret i denim har Volvo Cars brukt fibre som vanligvis anses som avfallsprodukter fra denimens resirkuleringsprosess. Når jeans resirkuleres, blir de strimlede fibrene tvinnet sammen til et garn, og lange fibre knytter seg til hverandre. De korte fibrene faller imidlertid som regel bort som avfall. Det er disse fibrene Volvo Cars har valgt å gjenbruke i deniminteriøret i EX30. 

 

Alle bilens bærekraftige egenskaper som er skissert over, resulterer i en bil med en såkalt krybbe til port- (cradle-to-gate) karbonavtrykk på rundt 18 tonn. Krybbe til port angir CO2-avtrykket fra utvinning av råvarer til bilen står ferdig, før den kjøres. 

 

Ved slutten av sin levetid er EX30 designet for å kunne bli 95 prosent gjenvunnet, gjennom å resirkulere materialene og gjenvinne energi fra alt som ikke kan resirkuleres. 

 

Nye Volvo EX30 lanseres 7. juni, og er til salgs i Norge fra samme dato.  

 

Til redaksjonen:  

  • Beregningen av karbonavtrykk på under 30 tonn med 200 000 kilometer kjøring er basert på bruk av ladestrøm fra elektrisitetsblandingen EU27. 
  • Påstanden om det laveste karbonavtrykket til noen Volvo-biler til dags dato gjelder globalt tilgjengelige produkter, med over 200 000 kilometer kjøring. 
  • Rekkevidde og energieffektivitet i henhold til den realistiske WLTP-kjøresyklusen under kontrollerte forhold for en ny bil. Rekkevidden i den virkelige verden kan variere. Tallene er basert på foreløpige mål. 
  • Bilspesifikasjoner og det eksakte kundetilbudet kan variere fra land til land. Vennligst besøk volvocars.com for mer informasjon. 
  • Karbonavtrykk og CO2-verdier fra krybbe til port er basert på vurdering. Et verifisert livssyklusanalysedokument blir publisert senere i år. 

 

-------------------------------

 

Om Volvo Cars
Volvo Cars ble grunnlagt i 1927 og er i dag et av verdens mest anerkjente bilmerker. Selskapet selger biler til kunder i over 100 land, og er notert på Nasdaq Stockholm-børsen under tickeren "VOLCAR B". I 2022 solgte Volvo Cars totalt 615 121 biler, med en omsetning på 330,1 milliarder SEK og et driftsresultat på 22,3 milliarder SEK.

 

Volvo Cars’ overordnede mål er å gi kundene «Freedom To Move» på en personlig, bærekraftig og trygg måte. Dette gjenspeiles i selskapets forpliktelse til å kontinuerlig redusere sitt karbonavtrykk, og ambisjonene om å bli en helelektrisk bilprodusent innen 2030 og et 100% klimanøytralt selskap innen 2040. Per desember 2022 sysselsatte Volvo Cars omtrent 43 200 heltidsansatte globalt. Selskapets hovedkontor, produktutvikling, markedsføringsarbeid og administrative funksjoner er hovedsakelig lokalisert i Gøteborg, Sverige. Produksjonsanleggene ligger i Gøteborg, Ghent (Belgia), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing og Taizhou (Kina). Selskapet har også forsknings-, utviklings- og designsentre i Gøteborg, Camarillo (USA) og Shanghai (Kina).

Nøkkelord:
Produktnyheter, EX30, 2024
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.
Mediekontakter