Pressemeldinger

Volvo Cars investerer i AI-startup

Volvo Cars’ investeringsfond, Volvo Cars Tech Fund, har investert i en israelsk startup som utvikler kunstig intelligens for forståelse av hjerneaktivitet.

 

Utvikling av Volvo Cars’ sikkerhetsteknologi er basert på forståelse av menneskelig atferd og forankret i forskning over mange tiår. Formålet er å hjelpe sjåførene og redusere risiko for kollisjoner, og en eller annen gang i fremtiden oppnå en verden uten biler som krasjer.

 

Med dette som målsetning har Volvo Cars Tech Fund gjort en strategisk investering i CorrActions, en israelsk startup som jobber med dypteknologisk forståelse av hjernen. Selskapet har utviklet en teknologi de mener vil forandre måten man i dag overvåker hjerneaktivitet, som vil gi en enda bedre forståelse av sjåfører.

 

Programvaren er drevet av kunstig intelligens og kan oppdage avvik i den kognitive tilstanden til sjåfører og passasjerer, basert på mikromuskelbevegelser som reflekterer hjerneaktivitet. Ved å bruke eksisterende sensorer i for eksempel rattet, kan slike bevegelser antyde en rekke kognitive symptomer, inkludert at en sjåfør er distrahert, beruset eller sliten.

 

Volvo Cars Tech Fund ledet CorrActions siste finansieringsrunde, etter å ha testet programvaren. Selskapet sikter mot å fortsette samarbeidet fremover og støtte videreutvikling og kommersialisering av teknologien.

 

Volvo Cars Tech Fund gjør strategiske investeringer for å hjelpe start-ups med å lykkes, og i fellesskap akselerere transformasjonen av den globale mobilitetsindustrien innenfor områder som sikkerhet, elektrifisering, digitalisering og nye former for eierskap av bil.

 

– Med Tech Fund er målet å være en strategisk partner for spennende oppstartsbedrifter som kan bidra til å styrke vår posisjon som teknologiledende i bransjen. CorrActions fokuserer på et oppdrag som ligger vårt hjerte nært: å gjøre biler og menneskene i og rundt dem tryggere, sier Alexander Petrofski, leder av Volvo Cars Tech Fund.

 

CorrActions jobber i stor grad med å løse de samme problemene som sikkerhetsingeniørene hos Volvo Cars. Tiår med forskning viser at distraksjon og tretthet oppstår blant sjåfører, og det kan være mange grunner til at sjåfører ikke alltid er på sitt beste. I trafikken tar det imidertid noen få sekunder før ulykker oppstår.

 

Teknologien til CorrActions har potensial til å kunne komplementere Volvo Cars’ fremtidige sikkerhetssystemer. Investeringen er en del av en serie-A finansieringsrunde av CorrActions.  

 

-------------------------------

 

Om Volvo Cars
Volvo Cars ble grunnlagt i 1927 og er i dag et av verdens mest anerkjente bilmerker. Selskapet selger biler til kunder i over 100 land, og er notert på Nasdaq Stockholm-børsen under tickeren "VOLCAR B". I 2022 solgte Volvo Cars totalt 615 121 biler, med en omsetning på 330,1 milliarder SEK og et driftsresultat på 22,3 milliarder SEK.

 

Volvo Cars’ overordnede mål er å gi kundene «Freedom To Move» på en personlig, bærekraftig og trygg måte. Dette gjenspeiles i selskapets forpliktelse til å kontinuerlig redusere sitt karbonavtrykk, og ambisjonene om å bli en helelektrisk bilprodusent innen 2030 og et 100% klimanøytralt selskap innen 2040. Per desember 2022 sysselsatte Volvo Cars omtrent 43 200 heltidsansatte globalt. Selskapets hovedkontor, produktutvikling, markedsføringsarbeid og administrative funksjoner er hovedsakelig lokalisert i Gøteborg, Sverige. Produksjonsanleggene ligger i Gøteborg, Ghent (Belgia), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing og Taizhou (Kina). Selskapet har også forsknings-, utviklings- og designsentre i Gøteborg, Camarillo (USA) og Shanghai (Kina).

 

Nøkkelord:
Selskapsnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.
Mediekontakter