Pressemeldinger

Sett dere selv og telefonen i bilmodus i sommer

2022 er på vei til å bli et dystert år for veitrafikken i Norge. Etter første halvår har dobbelt så mange mistet livet i trafikken sammenlignet med i fjor – 63 mot 31.

 

Vi har de siste seks årene kunnet konstatere at Norge er det sikreste trafikklandet i verden. Men etter i år spørs det om vi fortsatt kan skryte av det samme.

 

Utviklingen så langt i år er først og fremst forferdelig trist. Bak hvert eneste dødstall befinner det seg en historie om sorg og fortvilelse for alle de som har mistet en de var glad i. Alle de 63 omkomne var enten noens mamma, pappa, sønn, datter, kone, ektemann, venn eller kollega ­– og tomheten de etterlatte opplever er vanskelig å fatte.

 

For oss som jobber med trafikksikkerhet, er årets ulykkestall også overraskende. Norge har i årevis drevet et langsiktig og systematisk arbeid for å redusere ulykkestallene. Vi har utviklet og gjennomført tiltak basert på visjonen om at ingen skal bli hardt skadd eller dø i trafikken, og vi har sett at tiltakene virker. Veier med mye trafikk har blitt ombygd til å bli møtefrie. Det har blitt satset på kampanjer og informasjonstiltak. Viktig trafikkopplæring har fått plass i skolen. I mange byområder fjernes biler, slik at sykler og gående prioriteres. Farten reduseres på veier der ulykkesrisikoen er høy og Politiet med UP i spissen gjør en fantastisk forebyggende innsats rundt i landet. Samt mange flere tiltak.

 

Samtidig jobber bilprodusentene målrettet for at bilen selv skal hjelpe til med å unngå ulykker. Førerassistentsystemer gir nyttig informasjon om trafikkbildet og hjelper sjåføren med å ta gode beslutninger. Bilen forteller deg blant annet om noen befinner seg i blindsonen, om bilen skjener ut av kjørefeltet eller om noen foran deg bremser hardt. Bilbransjen jobber blant annet med en teknologi der bilen gjennom kunstig intelligens i større grad skal forstå sjåføren, gjennom å tolke øye- og hodebevegelser, samt sittestilling. Dette kan gi bilen nyttig informasjon om hvordan sjåføren har det og hvor oppmerksom hen er.

 

Så, på tross av alt dette, hvorfor går ulykkestallene oppover akkurat i år?

 

Det er selvfølgelig flere årsaker til det, men vi vet at uoppmerksomhet er en faktor i én av tre dødsulykker og vi vet at mobiltelefonen er en av de største distraksjonskildene i bil. Helt siden år 2000 har det vært forbudt å bruke håndholdt mobiltelefon mens man kjører bil. Likevel har myndighetene sett seg nødt til å dramatisk øke bøtesatsene på dette lovbruddet de siste årene. I fjor bøtela politiet 13 624 personer for ulovlig bruk av mobiltelefon.

 

Og bak disse tallene skjuler det seg også liten vekker: 7 av 10 var menn

 

I juni i år gjennomførte vi en undersøkelse om bruk av mobiltelefon i bil. Svarene her viste også tilsvarende tendens. For mens 25% av kvinnene sa de hadde brukt mobiltelefonen mens de hadde kjørt bil i løpet av de siste året, var tallet 31% for menn. Og av mennene som hadde brukt telefonen, svarte 2 av 5 at de gjorde det fordi de var vant til å gjøre det, eller at de har såpass god kontroll på kjøringen at de ikke opplever det som en risiko. Det er en farlig, bevisst handling og feilvurdering, når vi vet hvor distraherende telefonen kan være.

 

Når vi tar innover oss det faktum at slik selvrapportering kan innebære mørketall, tegner dette et dystert bilde. Et bilde av mange sjåfører som overvurderer egne evner, bryter loven og setter både seg selv og andre trafikanter i stor fare.

 

Av de 80 drepte i trafikken i fjor var 64 menn. Og 18 av de 22 som ble drept i mai i år, var menn. Riktignok vet vi at det er et flertall av mannlige bilister, slik at utgangspunktet på veiene ikke er en kjønnsfordeling på 50/50. Men tendensen er tydelig: På norske veier er det desidert flest menn som mister livet.

 

Denne sommeren går vi derfor ut med en tydelig oppfordring til norske sjåfører og kanskje spesielt til menn: Sett mobiltelefonen i «bilmodus» når du skal kjøre bil.

 

Bilmodus-funksjonen fungerer veldig likt som flymodus, slik vi er vant til når vi flyr. Ved å aktivere bilmodus på telefonen din, vil du ikke motta distraherende varsler og meldinger, og du kan konsentrere deg om veien. Og har du aktivert bilmodus én gang, vil telefonen automatisk kunne aktivere den neste gang du kjører. Vi tror dette er et enkelt grep man kan gjøre for å stilne en av kupeens største distraksjoner under kjøring, og holde fokus på veien.

 

2022 har ikke vært et godt år for trafikksikkerheten. La oss snu dette nå og sammen gjøre sommerveiene tryggere ved å skru av forstyrrelsene.

 

Om Volvo Cars
Volvo Cars er representert i Norge gjennom et hovedkontor på Fornebu og et sterkt partnerskap med 48 uavhengige Volvo-forhandlere landet over – alle med en felles målsetning om å skape Volvo-unike kundeopplevelser. Volvos visjon om at ingen skal bli drept eller alvorlig skadd i en ny Volvo, er resultatet av et engasjement for å redde liv, som har blitt ført videre fra generasjon til generasjon i Volvo helt siden selskapet ble stiftet i 1927. I 1958 ble Nils Bohlin Volvo Cars' første sikkerhetsingeniør. Et år senere designet han det første trepunktssikkerhetsbeltet, en oppfinnelse som har reddet flere liv enn noe annet sikkerhetstiltak i bilhistorien. I dag jobber Volvo målrettet med utviklingen av aktiv sikkerhetsteknologi som skal hindre at kollisjoner i det hele tatt oppstår.

 

Om Trygg Trafikk
Trygg Trafikk arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle. Mange er opptatt av sikkerhet i samferdselssektoren, men Trygg Trafikk er den eneste aktøren som kun arbeider med trafikksikkerhet. Trygg Trafikk er bidragsyter til nullvisjonen og retter oppmerksomheten mot alle som blir skadet i trafikken. Nullvisjonen innebærer et delt ansvar mellom myndigheter og trafikanter. Myndighetene skal sørge for at trafikksystemet er så sikkert at feilhandlinger ikke fører til død eller alvorlig skade. Trafikantene skal gjøre sitt beste for å overholde reglene i trafikken og vise aktsomhet. Trygg Trafikk er pådriver for et sikkert veisystem og bidrar til at trafikantene har kompetanse til å ta sin del av ansvaret. Vårt samfunnsoppdrag er knyttet til trafikkopplæring av barn og unge, informasjon om risikofaktorer og bruk av sikkerhetsutstyr.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkelord:
Selskapsnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.
Mediekontakter