Pressemeldinger

1 av 4 har brukt mobiltelefonen under kjøring

Mange har latt seg distrahere av mobiltelefonen mens de kjører bil, viser en ny undersøkelse. Etter de verste ulykkesmånedene på åtte år, kommer Trygg Trafikk og Volvo med en tydelig anbefaling til sommerbilistene: Sett telefonen i «bilmodus» før du kjører.

 

Det er 62 omkomne i trafikken så langt i år mot 31 på samme tid i fjor, og i mai og juni er dødstallene de høyeste siden 2014. Uoppmerksomhet, særlig knyttet til bruk av mobiltelefon, er en kjent årsak til mange trafikkulykker.

 

I en ny undersøkelse utført av YouGov for Volvo og Trygg Trafikk svarer mer enn hver fjerde bilfører (28 %) at de har opplevd å bli distrahert av mobiltelefonen under kjøring. Like mange sier de har brukt mobiltelefonen mens de har kjørt bil.

 

– Det er for tidlig å si noe om årsakene til de mange ulykkene i år, men vi vet at uoppmerksomhet er en faktor i én av tre dødsulykker. Mobiltelefonen er en av de største distraksjonskildene i bil. Derfor setter vi ekstra fokus på uoppmerksomhet i trafikken i sommer, for å hjelpe sjåførene med å legge vekk mobilen, sier kommunikasjonssjef Cecilie Bryner i Trygg Trafikk.

 

Har tekstet og surfet i fart
Over 1000 norske bilsjåfører svarte på undersøkelsen til Volvo og Trygg Trafikk. Av bilistene som oppgir å ha brukt mobiltelefon under kjøring, svarte nesten halvparten at de brukte den til å sende SMS (43%). 4 av 10 at de snakket i håndholdt mobil, mens 1 av 4 var på nettet eller sosiale medier.

 

– Hvis du kjører i 80 km/t og tar blikket av veien i fem sekunder, har du beveget deg 110 meter. Det viser hvor farlig det er å ikke følge med. I bilen risikerer du livet ditt hvis du velger mobilen framfor veien, sier Bryner.

 

Oppfordrer til «bilmodus»

Trygg Trafikk og Volvo frykter flere alvorlige ulykker på veiene, hvis folk ikke legger vekk mobilen. Denne sommeren fronter de derfor en opplysningskampanje om at mange smarttelefoner har en «bilmodus»-funksjon, som man kan aktivere før kjøring.

 

«Bilmodus»-funksjonen har ulike navn avhengig av telefonens operativsystem. På Apple-telefoner heter den “Bilkjøring”, mens den heter “Kjøremodus” på Android-telefoner.

 

– Funksjonen minner om flymodus, som de fleste kjenner godt. Når den er aktivert, vil telefonen bli mindre distraherende, og det blir lettere å holde fokus på veien, forklarer Erik Trosby, kommunikasjonssjef i Volvo Cars Norge.

 

På Apple-telefoner kan man blant annet hindre varslinger fra SMS og sosiale medier når man kjører bil. I motsetning til flymodus, trenger man heller ikke å aktivere funksjonen hver gang man kjører. Har man aktivert den én gang, kan telefonen automatisk slå på funksjonen hver gang man kjører bil.

 

For få brukere
Selv om Volvo og Trygg Trafikk mener «bilmodus»-funksjonen er en effektiv måte å unngå distraksjoner fra telefonen under kjøring, er det få som bruker den. Ifølge undersøkelsen sier nesten 3 av 4 (73%) at de ikke kjenner til at mange telefoner har denne funksjonen og kun 11 prosent av alle bilførerne i undersøkelsen sier de har brukt funksjonen.

 

– De fleste smarttelefoner kan settes i «bilmodus» og teknologien fungerer godt. Men alt for få kjenner til funksjonen og enda færre bruker den. Det ønsker vi å gjøre noe med denne sommeren, sier Trosby.

 

Undersøkelsen ble gjennomført av YouGov i tidsperioden 8. - 16.juni 2022 blant et landsrepresentativt utvalg (1150 personer) av Norges befolkning og 1006 bilsjåfører, i alderen 18+.

 

Les mer om Bilmodus-kampanjen her: https://www.tryggtrafikk.no/bilmodus/

 

For mer informasjon:

 

Cecilie Bryner

Kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk

97090996 | bryner@tryggtrafikk.no

 

Erik Trosby

Kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway

93497510 | erik.trosby@volvocars.com

 

 

Om Volvo Cars
Volvo Cars er representert i Norge gjennom et hovedkontor på Fornebu og et sterkt partnerskap med 48 uavhengige Volvo-forhandlere landet over – alle med en felles målsetning om å skape Volvo-unike kundeopplevelser. Volvos visjon om at ingen skal bli drept eller alvorlig skadd i en ny Volvo, er resultatet av et engasjement for å redde liv, som har blitt ført videre fra generasjon til generasjon i Volvo helt siden selskapet ble stiftet i 1927. I 1958 ble Nils Bohlin Volvo Cars' første sikkerhetsingeniør. Et år senere designet han det første trepunktssikkerhetsbeltet, en oppfinnelse som har reddet flere liv enn noe annet sikkerhetstiltak i bilhistorien. I dag jobber Volvo målrettet med utviklingen av aktiv sikkerhetsteknologi som skal hindre at kollisjoner i det hele tatt oppstår.

 

Om Trygg Trafikk
Trygg Trafikk arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle. Mange er opptatt av sikkerhet i samferdselssektoren, men Trygg Trafikk er den eneste aktøren som kun arbeider med trafikksikkerhet. Trygg Trafikk er bidragsyter til nullvisjonen og retter oppmerksomheten mot alle som blir skadet i trafikken. Nullvisjonen innebærer et delt ansvar mellom myndigheter og trafikanter. Myndighetene skal sørge for at trafikksystemet er så sikkert at feilhandlinger ikke fører til død eller alvorlig skade. Trafikantene skal gjøre sitt beste for å overholde reglene i trafikken og vise aktsomhet. Trygg Trafikk er pådriver for et sikkert veisystem og bidrar til at trafikantene har kompetanse til å ta sin del av ansvaret. Vårt samfunnsoppdrag er knyttet til trafikkopplæring av barn og unge, informasjon om risikofaktorer og bruk av sikkerhetsutstyr.

Nøkkelord:
Selskapsnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.
Mediekontakter