Pressemeldinger

Volvo Cars ønsker økt investering i ren energi for å øke klimaeffekten til elbiler

Volvo Cars oppfordrer verdensledere og energileverandører til å øke investeringene i ren energi, for å få fullt utløp for det klimavennlige potensialet til elbiler.

 

Oppfordringen sammenfaller med en nylig publisert rapport om de totale karbonutslippene gjennom hele livssyklusen til Volvo Cars’ nyeste elbil, C40 Recharge. Rapporten viser store potensielle CO2-reduksjoner, dersom bilen bygges og lades med rene energikilder.

 

Meldingen kommer også samtidig som verdensledere og industriledere møtes under FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow, for å diskutere og presentere reviderte planer for reduksjon av karbonutslipp.

 

Volvo Cars tar sikte på å bli en helelektrisk bilprodusent innen 2030, og planlegger å rulle ut en helt ny serie elbiler i årene som kommer. Dette er en del av selskapets ambisjon om å bli fullstendig klimanøytralt innen 2040, og Volvo Cars jobber målrettet med å kutte karbonutslipp på tvers av virksomhetens operasjoner.

 

Selskapet vil imidlertid trenge hjelp fra myndigheter og energisektoren, hvis bilene skal realisere sitt fulle karbonreduksjonspotensial. Som den nye livssyklusrapporten (Life Cycle Assessment, LCA) for Volvo C40 Recharge viser, utgjør tilgjengeligheten av ren energi for både produksjon og lading av en elektrisk Volvo en potensielt stor forskjell i CO2-effekt.

 

Når en bilfører lader en C40 Recharge med ren energi er bilens CO2-livssykluspåvirkning under halvparten av en tradisjonell, fossildrevet Volvo XC40. Når man lader med elektrisitet generert gjennom fossilt brensel, blir den forskjellen betraketelig mindre.

 

– Vi tok en bevisst beslutning om å bli en helelektrisk bilprodusent og en industrileder, men vi klarer ikke overgangen til klimanøytralitet alene. Vi trenger at myndigheter og energiselskaper over hele verden trapper opp investeringene i ren energikapasitet og tilhørende ladeinfrastruktur, slik at helelektriske biler virkelig kan oppfylle løftet om renere mobilitet, sier Håkan Samuelsson, administrerende direktør i Volvo Cars.

 

Selskapets synspunkter gjenspeiles i  2021 World Energy Investment-rapporten* fra International Energy Agency (IEA),  som påpeker at selv om investeringer i ren energi er i «en moderat oppsving», er de planlagte investeringene «langt under det som kreves for å unngå alvorlig påvirkning fra klimaendringer».

 

Ifølge IEA-rapporten må globale investeringer i ren energi «dobles i 2020-årene for å opprettholde temperaturer godt under 2°C og mer enn tredobles for å holde døren åpen for en stabilisering på 1,5°C» i global temperaturstigning.

 

Fra og med XC40 Recharge, Volvo Cars’ første elbil fra 2019, utgir selskapet en livssyklusrapport for hver helelektriske modell. Disse rapportene gir full åpenhet om bilens CO2-påvirkning i en rekke scenarier, og gir kundene verdifull informasjon om bilens totale klimaavtrykk.

 

LCA-rapporten for C40 Recharge viser at når den lades med elektrisitet generert fra rene kilder, kommer dens totale livssyklus-CO2-avtrykk på omtrent 27 tonn CO2, sammenlignet med 59 tonn for en XC40 kompakt-SUV med forbrenningsmotor.

 

Men, dersom sjåfører lader sin C40 Recharge med dagens vanlige globale energimiks (der rundt 60 prosent genereres av fossilt brensel), kan bilens livssyklus-CO2-utslipp øke til så mye som 50 tonn. Dette reduserer miljøgevinsten i forhold til en bil med tradisjonell forbrenningsmotor betydelig.

 

Ren energi er også en viktig faktor for å redusere karbonavtrykket til selve produksjonen av en elbil. Livssyklusrapporten avslører at produksjonsutslippene til en C40 Recharge er 70 prosent høyere enn for en bensindrevet XC40. Dette skyldes hovedsakelig karbonintensiteten i batteri- og stålproduksjon, samt den økte andelen aluminium i bilen.

 

Volvo Cars tar flere grep for å håndtere disse utslippene, som for eksempel planlagte samarbeid med stålprodusenten SSAB om å utvikle fossilfritt stål, og med batterileverandørene om å produsere batterier ved hjelp av 100 prosent fornybar energi.

 

Volvo jobber for å redusere karbonavtrykket i livssyklusen per bil med 40 prosent mellom 2018 og 2025, samt å redusere karbonutslippene fra forsyningskjeden med 25 prosent innen 2025.

 

Når det gjelder egen drift, sikter selskapet på klimanøytral produksjon innen 2025. Allerede nå driftes alle Volvo Cars’ europeiske anlegg med 100 prosent ren elektrisitet, mens anlegget på Torslanda i Sverige er klimanøytralt. Anleggene i Chengdu og Daqing i Kina er også drevet av klimanøytral elektrisitet.

 

Til redaksjone:

 

Volvo Car Norway AS

Volvo Car Norway AS er et heleid datterselskap av Volvo Car Group. Våre 44 ansatte holder til på Fornebu, vest for Oslo sentrum. Vi er i et sterkt partnerskap med våre 48 uavhengige Volvo-forhandlere over hele Norge, alle med en felles målsetning om å skape Volvo-unike kundeopplevelser. Volvo er et av bilbransjens sterkeste merker, med solid posisjon i Norge. I 2020 ble det registrert 9412 nye biler fra Volvo i Norge, som utgjør en markedsandel på 6,7 prosent.


Om Volvo Cars

Volvo Cars ble grunnlagt i 1927, og er i dag en av verdens mest anerkjente bilmerker. I 2020 solgte selskapet 661.713 biler i rundt 100 land over hele verden. Volvo Cars har vært eid av Zhejiang Geely Holding siden 2010. I desember 2020 hadde Volvo Cars rundt 40.000 heltidsansatte, og selskapets produktutvikling, markedsføring og administrasjon styres hovedsakelig fra hovedkontoret i Gøteborg i Sverige. Hovedkontoret for APAC (Asia-Stillehavet) ligger i Shanghai, Kina. De fleste av selskapets produksjonslokaler ligger i Gøteborg, Ghent (Belgia), Sør-Carolina (USA), Chengdu og Daqing (Kina), mens motorer produseres i Skövde (Sverige) og Zhangjiakou (Kina), og karosserikomponenter i Olofström (Sverige). I selskapets nye overordnede visjon, tar Volvo Cars sikte på å gi kundene «Freedom To Move» på en personlig, bærekraftig og sikker måte. Denne visjonen preger flere av selskapets ambisjoner; for eksempel skal halvparten av nybilsalget globalt være helelektrisk og Volvo skal ha fem millioner direkte kundeforhold, begge innen 2025. Volvo Cars har også forpliktet seg til en pågående reduksjon av sitt karbonavtrykk, med ambisjonen om å bli et fullstendig klimanøytralt selskap innen 2040.

Nøkkelord:
XC40 Recharge, 2021, C40 Recharge, Produktnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.
Mediekontakter