Pressemeldinger

Alle Volvo-modeller klare for WLTP-overgang

1. september skal alle nye biler typegodkjennes etter Worldwide Harmonized Light Vehicle Teste Procedure (WLTP). Volvo har sertifisert alle sine 2019-modeller og kan levere WLTP-godkjente biler på det norske markedet i høst.


WLTP er en ny typegodkjenning som blant annet beregner avgassutslippet for nye biler som selges på det europeiske markedet. Hensikten er å gi forbrukerne en bedre oversikt over bilens forbruk, utslipp og rekkevidde.


– Vi er klare for WLTP. Volvo har vært proaktive for å få våre modeller godkjent og var klare for endringen allerede i mai. Hos oss blir det ingen stopp i produksjonen og alle modeller er tilgjengelige i høst, sier Øystein Herland, administrerende direktør i Volvo Car Norway.


WLTP erstatter kjøresyklusen New European Driving Cycle – NEDC som ble innført i 1992.


– Vi føler oss trygge på at regjeringen innfører WLTP i Norge på en klok måte, sier Herland.


Viktig med moderne målemetoder

NEDC-standarden som nå erstattes av WLTP har blitt kritisert for å ikke gi realistiske data når det kommer til forbruk og utslipp. NEDC ble sist oppdatert i 1997.


– Det er viktig for både bilbransjen og bilkjøperne at vi har en moderne målemetode som samsvarer med det som skjer i virkeligheten. Vi jobber kontinuerlig for å redusere utslippene våre, noe som er grunnen til at vi nå elektrifiserer alle våre bilmodeller, sier Herland.


Satser på elektrifisering

Etter 2019 skal alle nye Volvo-modeller være elektrifiserte og innen 2025 skal helelektriske biler utgjøre 50 prosent av selskapets globale nybilsalg.


– Volvo har fokus på å reduserer vår påvirkning på miljøet. Derfor mener vi at WLTP er en viktig og riktig vei å gå for bransjen. Nå gjelder det for bransjen og myndigheten å samarbeide om å finne en god og forutsigbar måte å innføre den nye typegodkjenningen på, men i Volvo er vi allerede klare, sier Herland.


I tillegg til å satse på en elektrifisering av alle modellene, sikter Volvo Cars mot en klimanøytral produksjon innen 2025. I januar i år ble motorfabrikken i Skövde den første til å nå dette målet.

Nøkkelord:
Produktnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.
Mediekontakter