Pressemeldinger

Volvo Car Norway har best omdømme av bilimportørene

Analysebyrået Ipsos MMI har offentliggjort en undersøkelse som viser nordmenns holdninger til store norske bedrifter. Volvo Car Norway er best blant bilimportørene i undersøkelsen, og blant de tyve beste virksomhetene i Norge totalt sett.

 

I følge Ipsos MMI er typiske trekk ved virksomheter som har godt omdømme at de er synlige, tydelige, har kjente arbeidsoppgaver og evner å formidle det de gjennomfører på en god måte. Jo sterke et omdømme er, dess mer motstandsdyktig vil virksomheten være mot kritikk og negative hendelser. I denne sammenheng troner Volvo Car Norway nå på toppen blant bilimportørene, og er samtidig blant de tyve beste av alle store virksomheter i Norge. Tine har det beste omdømmet i landet, fulgt av NRK og IKEA.

 

-Kjennskap og kunnskapen om Volvos biler er høy i det norske markedet, og dette er viktig basis for omdømmet til Volvo Car Norway. I tillegg er inntrykk, tillit og støtte sentrale faktorer når folk flest forteller om bildet de har av oss. At vi samlet sett scorer høyt nok til å være best i vår bransje, gjør oss stolte og ydmyke. Uten dyktige medarbeidere i vår norske organisasjon og godt samarbeid med Volvo-forhandlerne landet rundt, hadde ikke dette resultatet vært mulig. Vår målsetting er å ta nye steg mot omdømmetoppen i 2015 – sier Rune Gutteberg Hansen, PR- og informasjonsdirektør i Volvo Car Norway. 

 

Dette er 23. gang denne Ipsos MMI-undersøkelsen gjennomføres. I alt er 112 bedrifter i 11 ulike bransjer vurdert. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 15. april til 24. juni i år. Dette er en utvalgsundersøkelse der 4016 personer over 18 år ble vervet til å svare. Svarprosenten var 23,5.

 

Nøkkelord:
Selskapsnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.