Bilder

Volvo Cars Advanced Air Cleaner

sep 15, 2020 ID: 270998
Volvo Cars Advanced Air Cleaner
Volvo Cars has introduced a world-first premium air quality technology in its cars, allowing Volvo drivers to breathe clean and healthy air inside their cars and clean the air of their cabin ahead of their journey.
Nøkkelord:
Interior, Detail, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.