Bilder

V60 Momentum, in Birch Light metallic

apr 02, 2020 ID: 265659
V60 Momentum, in Birch Light metallic
V60 Momentum, 726 Birch Light metallic, 20" 10-Spoke Turbine Black Diamond Cut alloy wheel, Exterior Styling kit
Nøkkelord:
Exterior, V60, 2021

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.