Bilder

S60/V60 Polestar Engineered, in Black Stone

apr 02, 2020 ID: 265656
S60/V60 Polestar Engineered, in Black Stone
S60/V60 Polestar Engineered, 019 Black Stone, 20" 5-Y Spoke Black CNC Machined alloy wheel
Nøkkelord:
Exterior, V60, 2021

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.