Bilder

Plug-in hybrid battery pack mounted in an XC40 at Volvo Cars’ Ghent plant

mai 15, 2019 ID: 252194
Plug-in hybrid battery pack mounted in an XC40 at Volvo Cars’ Ghent plant
Plug-in hybrid battery pack mounted in an XC40 at Volvo Cars’ Ghent plant
Nøkkelord:
Exterior, Mennesker, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.