Bilder

Volvo Cars to embed Google Assistant, Google Play Store and Google Maps in next-generation infotainment system

mai 07, 2018 ID: 228669
Volvo Cars to embed Google Assistant, Google Play Store and Google Maps in next-generation infotainment system
Volvo Cars to embed Google Assistant, Google Play Store and Google Maps in next-generation infotainment system
Nøkkelord:
Interior, Mennesker, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.