Bilder

Booster seat with backrest - child safety (4-10 years approx.)

apr 16, 2009 ID: 19258
Booster seat with backrest - child safety (4-10 years approx.)
Volvo Cars' new booster seat with backrest provides high safety and comfort for children from about four until approximately ten years of age. The booster seat is installed with the car’s integrated safety belt and helps position the lap belt correctly across the pelvis, protecting the child’s soft belly and undeveloped hips. Meanwhile the child travels in comfort and can see better out of the car’s windows.
Nøkkelord:
Annet, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.